10. Sınıf Biyoloji – Güncel Çevre Sorunları Testi – 1

10. Sınıf Biyoloji - Güncel Çevre Sorunları Testi - 1

Tebrikler - 10. Sınıf Biyoloji - Güncel Çevre Sorunları Testi - 1 isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ozon tabakasının delinmesi aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesine neden olmaz?
A
A) Isı artar.
B
B) Astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıklarını artırır.
C
C) İnsanlarda güneş yanıkları artar.
D
D) Denizlerin su seviyesi yükselir.
E
E) Bitkiler mor ötesi ışınları soğurarak fotosentez yapar.
Soru 2
Ekosistem dengesinin korunmasında,

I. dökülen yapraklar,
II. sera etkisi,
III. asit yağmurları

olaylarının hangilerinin artması olumsuz bir etkiye neden olmaz?
A
A)Yalnız I.
B
B)Yalnız II.
C
C)Yalnız III.
D
D)I ve II.
E
E)II ve III.
Soru 3
Ekosistemlerde,

I. hava,
II. su,
III. toprak,
IV. ses

kirliliklerinden hangileri sonucunda biyolojik birikim meydana gelir?
A
A) I ve III.
B
B) II ve IV.
C
C) I,II ve III.
D
D) II,III ve IV.
E
E) I,II,III ve IV
Soru 4
Aşağıdaki olaylardan hangisi içme sularındaki nitrit, nitrat ve amonyak miktarını artırmaz?
A
A) Yoğun derecede gübre kullanımı
B
B) Bitki ve hayvanların çürümesi
C
C) Kanalizasyonun toprak yüzeyine boşaltılması
D
D) Bitkilerin fotosentezi
E
E) Endüstriyel atıklar
Soru 5
Aşağıdaki tabloda çevre sorunlarından ortaya çıkan kirlilik çeşitleri ve bu kirlilik çeşitlerinin neden olduğu hastalıklar eşleştirilmiştir.
Kirlilik Çeşidi Sağlık Sorunu
I. Su Sıtma
II. Hava Astım
III. Ses Genetik Şifrenin Bozulması
IV. Radyasyon Stres
V. Toprak Biyolojik Birikim
Buna göre, eşleştirmelerinden hangileri yer değiştirirse tablo doğru olarak düzenlenmiş olur?
A
A) I ve II.
B
B) II ve IV.
C
C) III ve IV.
D
D) IV ve V.
E
E) V ve I.
Soru 6
Karbon ayak izi artışına aşağıdaki olaylardan hangisi neden olmaz?
A
A) Toplu taşıma araçlarını tercih etmemek.
B
B) Ağaçlandırma çalışmalarını artırmak.
C
C) Besin tüketimini artırmak.
D
D) Modaya uygun olarak kıyafet alımını fazlalaştırmak.
E
E) Evlerde ısınmak için kömür kullanılmasını tercih etmek.
Soru 7
Su kirliliği,
I. ötrofikasyon,
II. asit yağmurları,
III. bulaşıcı hastalıklar
olaylarından hangilerine neden olmaktadır?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) I ve III.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinin ekosistemlerin dengeli ve kararlı bir durumda devam etmesi üzerine etkisi yoktur?
A
A) Suların temizlenmesi
B
B) Sera gazlarının azaltılması
C
C) O2 ve CO2 dengesinin kurulması
D
D) Avlanma yasaklarının kaldırılması
E
E) Toprağın verimli hale getirilmesi
Soru 9
Bir ekosistemde,
● Ağaçların kesilmesi
● Suların kirletilmesi
● Kimyasalların kullanılması
gibi durumlara bağlı olarak ekosistem dengesi bozulur.
Buna göre, ekosistem dengesinin bozulmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?
A
A) Depremler
B
B) Küresel ısınma
C
C) İnsanlar
D
D) Doğal yangınlar
E
E) Volkanik patlamalar
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ekosistem dengesinin bozulmasını önleyecek tedbirlerden biri değildir?
A
A) Tasarruflu ampul kullanmak
B
B) Fosil yakıt tüketimini arttırmak
C
C) Geri dönüşüme katkıda bulunmak
D
D) Kullanılmış yağları geri dönüşüme göndermek
E
E) Ağaçlandırma çalışmalarına katkıda bulunmak
Soru 11
Tarımda,
I. Ürünlere zarar veren parazit, böcek gibi canlılara karşı ilaç kullanmak.
II. İnorganik madde bakımından zengin hayvansal gübre kullanmak.
III. Baklagiller gibi toprağı azot yönünden zenginleştiren bitkiler ekmek.
uygulamalarından hangileri çevreye zarar vermez?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) II ve III.
Soru 12
Teknolojik gelişmeler ekosistemlerde,

I. Hayatımızı kolaylaştıran makinaların icadı daha çok enerji kullanımına neden olmuştur.
II. Teknolojik araçların kullanımı doğada geri dönüşümü olmayan zararlara yol açmaktadır.
III. Yeni teknolojik çalışmalar ve buluşlar hayatımızı kolaylaştırmıştır.

olaylarının hangisine neden olduğu için bozulmalara sebep olabilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) I ve II.
C
C) I ve III.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir