10. Sınıf Biyoloji – Güncel Çevre Sorunları Testi – 2

10. Sınıf Biyoloji - Güncel Çevre Sorunları Testi - 2

Tebrikler - 10. Sınıf Biyoloji - Güncel Çevre Sorunları Testi - 2 isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Dünya genelinde doğal ortamların ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından en büyük tehlike kentleşmedir.
Bu durum,
I. Doğal yaşam alanlarının düzeninin bozulmasına,
II. Nüfusun artması ile doğal kaynakların tükenmesine,
III. Nüfus artışının yeni iş imkanları sağlamasına
olaylarından hangilerine neden olmaktadır?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) I, II ve III.
Soru 2
Tarım arazilerinin verimin düşmesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi yoktur?
A
A) Fosil yakıtlar
B
B) Tarım ilaçları
C
C) Kimyasal gübre
D
D) Islah çalışmaları
E
E) Yanlış sulama teknikleri
Soru 3
Doğal bir ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması için;
I. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,
II. otlak ve meraların korunması için yasaların çıkarılması,
III. fosil yakıtların kullanımının artması
uygulamalarından hangileri gerçekleştirilmelidir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I,II ve III.
Soru 4
Hızlı nüfus artışı;
I. doğal kaynakların hızla tüketilmesine,
II. biyolojik çeşitliliğin azalmasına,
III. habitat çeşitliliğinin artmasına
durumlarından hangilerine neden olabilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 5
Bozulmuş ekosistemlerin onarımında ve sürdürülebilirliğinde,
I. Toprağı azot bakımından zenginleştirmek için baklagiller ekilebilir,
II. Kentlerde doğal bitki örtüsüne yer verilebilir,
III. Tarım arazilerine yeni fabrikalar açılabilir
uygulamalarından hangileri yapılmalıdır?
A
A) Yalnız I.
B
B) I ve II.
C
C) I ve III.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokan nedenlerden biri değildir?
A
A) Kirlilik artışı
B
B) Geri dönüşüm
C
C) İklim değişiklikleri
D
D) Düzensiz kentleşme
E
E) Sanayileşme
Soru 7
Ekosistemin bozulmasının önlenmesi, onarımının sağlanması için,
I. Tükenebilir enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır,
II. Teknolojik araç ve gereçler bilinçli kullanılmalıdır,
III. Endüstrileşmiş tarıma ara verilerek geleneksel tarıma geçilmelidir
olaylarından hangileri yapılmalıdır?
A
A) Yalnız I.
B
B) I ve II.
C
C) I ve III.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 8
Çevrenin kalitesini yüksek düzeyde tutarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canlılığın ve yerkürenin devam ettirilmesine ne ad verilir?
A
A) Sürdürülebilirlik
B
B) Ekolojik denge
C
C) Doğal yaşam
D
D) Organik tarım
E
E) Biyolojik birikim
Soru 9
İnsan nüfusunun bazı bölgelerde hızla artması; tarım alanlarının bozulmasına, yeni yerleşim merkezlerinin ve ticari bölgelerin kurulmasına, habitatların bölünmesine ve bozulmasına neden olmaktadır.

Bu değişim;
I. bazı türlerin farklı habitatlara taşınmasına,
II. bitki ve hayvan çeşitliliğinin azalmasına,
III. ekosistemin sürdürülebilirliğinin bozulmasına
sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) I ve II.
C
C) I ve III.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi insan etkisiyle biyolojik çeşitliliği tehdit eden olaylardan değildir?
A
A) Hızlı kentleşme
B
B) Meralardaki aşırı otlatma
C
C) Baraj yapımı çalışmaları
D
D) Madenlerin aşırı kullanımı
E
E) Gen bankalarının oluşturulması
Soru 11
Aşağıdaki canlılardan hangisinin ülkemizde nesli tükenmiştir?
A
A) Ters lale
B
B) Akdeniz foku
C
C) Safran
D
D) Hazar kaplanı
E
E) Kelaynak kuşu
Soru 12
a. Endemik tür b. Biyolojik çeşitlilik
c. Gen merkezi d. Biyokaçakçılık
Yukarıda gösterilen yapılandırılmış grid ilgili seçeneklerdeki yargılardan hangisi doğrudur?
A
A) a, yeryüzünde çok geniş alanlarda dağılım gösterir.
B
B) b, sadece bitki çeşitliliği ile sınırlıdır.
C
C) c, ülkemizde buğday bitkisi örnektir.
D
D) Ülkeler d ile gen bankaları kurarak, canlıların hücrelerini koruma ve araştırma evlerinde saklamaktadır.
E
E) b, tür çeşitliliği ile ters orantı gösterir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir