10. Sınıf Coğrafya – Ekonomik Faaliyetler Testi Çöz

10. Sınıf Coğrafya - Ekonomik Faaliyetler Testi Çöz

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya - Ekonomik Faaliyetler Testi Çöz isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanlar hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirir. İlk insanlar …….…I…..….. ve toplayıcılıkla uğraşırken, zamanla toprağı işleyerek …….…II…….… faaliyetleri ile uğraşmaya başladılar. İhtiyaçlarından fazla ürettikleri ürünleri takas yolu ile …..…III…….. yaptılar.

Metinde numaralar ile gösterilen boşluklara yazılacak kelimeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
A) Tarım, Avcılık, Ticaret
B
B) Ticaret, Avcılık, Tarım
C
C) Ticaret, Tarım, Avcılık
D
D) Avcılık, Tarım, Ticaret
E
E) Avcılık, Ticaret, Tarım
Soru 2
• Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik sektördür.
• Eğitim, sağlık, ticaret, turizm, güvenlik gibi insanlara hizmet sunan sektörlerdir.
• Ürünün doğrudan doğadan elde edilmediği ve üretim süreci gerektirmeyen tüm faaliyetlerdir.

Yukarıda özellikleri verilen ekonomik faaliyet türü hangisidir?
A
A) Birincil
B
B) İkincil
C
C) Üçüncül
D
D) Dördüncül
E
E) Beşincil
Soru 3
Doğrudan doğa üzerinde yürütülen ekonomik faaliyetlere birincil ekonomik faaliyet denilmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu ekonomik faaliyetler arasında yer almaz?
A
A) Tarımsal üretim faaliyetleri
B
B) Ormancılık faaliyetleri
C
C) Yünlü dokuma faaliyetleri
D
D) Maden çıkarma faaliyetleri
E
E) Balık avlama faaliyetleri
Soru 4
Aktif nüfusunun büyük çoğunluğu çeşitli sanayi kollarında çalışan bir ülke hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A
A) Tarım ürünü çeşitliliği azdır.
B
B) İhracatında hammadde oranı fazladır.
C
C) Sanayi ürünleri ithalatı tarım ürünleri İthalatına göre daha fazladır.
D
D) Üçüncül ekonomik faaliyet alanında çalışan kişi sayısı sürekli azalmaktadır.
E
E) İkincil ekonomik faaliyette çalışan nüfus oranı birincil ekonomik faaliyette çalışan nüfus oranından fazladır.
Soru 5
• Hammaddenin işlenip insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlerdir.
• Ticaret, sağlık, eğitim, ulaşım, pazarlama, bu ekonomik faaliyet grubunda yer alır.
• Bilişim teknolojileri ve araştırma merkezleri bu faaliyet kapsamında yer alır.
• Doğrudan doğal ortama bağlı olarak sürdürülen, hammadde elde edilmesini sağlayan faaliyetlerdir.

Aşağıdaki ekonomik faaliyet türlerinden hangisi ile ilgili bilgi verilmemiştir?
A
A) Birincil Ekonomik Faaliyet
B
B) İkincil Ekonomik Faaliyet
C
C) Üçüncül Ekonomik Faaliyet
D
D) Dördüncül Ekonomik Faaliyet
E
E) Beşincil Ekonomik Faaliyet
Soru 6
• Hititler döneminde Anadolu’da var olan yollar, Roma döneminde geliştirildi ve yeni yollar yapıldı.
• Selçuklular döneminde Anadolu’da kervansaraylar yaptırıldı.
• Osmanlılar aynı amaçla hanlar inşa ettirdi.

Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığı söylenebilir?
A
A) Ticaret
B
B) Madencilik
C
C) Sanayi
D
D) Tarım
E
E) Turizm
Soru 7
Neolitik çağda yaşanan en köklü değişim yerleşik hayatın başlamasıdır.
Yerleşik hayatın başlamasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A
A) Sanayi
B
B) Turizm
C
C) Ulaşım
D
D) Avcılık
E
E) Tarım
Soru 8
Aşağıda bazı meslekler ile bu mesleklerin ait olduğu ekonomik faaliyet grupları eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A
A) Ormancılık - birincil ekonomik faaliyet
B
B) Hakim - üçüncül ekonomik faaliyet
C
C) Öğretmen - ikincil ekonomik faaliyet
D
D) Çoban - birincil ekonomik faaliyet
E
E) Postacı - üçüncül ekonomik faaliyet
Soru 9
Aşağıda bir ülkenin 1980 ve 2000 yıllarında çalışan nüfusunun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı verilmiştir.
Ekonomik Faaliyetler testi çöz
Bu ülke ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A
A) Tarımda çalışanların oranı 1980 yılına göre azalmıştır.
B
B) Hizmette çalışanların oranı 1980 yılına göre iki kat artmıştır.
C
C) 2000 yılında çalışanların yarısından fazlası tarımdadır.
D
D) Sanayide çalışanların oranı yirmi yıllık dönemde aynı kalmıştır.
E
E) Sanayide çalışanların yarısında fazlası ağır sanayide çalışmaktadır.
Soru 10
Üçüncül ekonomik faaliyet türünde çalışan nüfus oranı fazla olan bir ülke hakkında;
I. Gelişmişlik seviyesi düşüktür.
II. Tarımda çalışan nüfus oranı azdır.
III. Doğal nüfus artış hızı yüksektir.
verilenlerden hangileri kesin söylenir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 11
• K ülkesinde çalışan nüfusun yarısından fazlası üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır.
• M ülkesinde halk geçimini birincil ekonomik faaliyetlerden sağlamaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen ülkelerin hangileri bakımından kesin olarak farklı olduğu söylenebilir?
A
A) Yetiştirilen tarım ürünleri
B
B) Toplam nüfus miktarları
C
C) Jeopolitik konum özellikleri
D
D) Gelişmişlik seviyeleri
E
E) Ekvator’a göre konumları
Soru 12
Aşağıda iki ülkenin nüfusunun ekonomik faaliyet kollarına dağılım oranları gösterilmiştir.
Ekonomik Faaliyetler testi çöz
Bu ülkeler sırasıyla hangileri olabilir?
A
A) Almanya - Mısır
B
B) Mısır - Nijerya
C
C) Nijerya - Hindistan
D
D) Kanada - ABD
E
E) Rusya - Kanada
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir