10. Sınıf Coğrafya – Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Testi Çöz

10. Sınıf Coğrafya - Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Testi

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya - Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan nüfus sayımları sonucunda elde edilemez?
A
A) Nüfus artış hızı
B
B) Toplam nüfus miktarı
C
C) Aritmetik nüfus yoğunluğu
D
D) Yaş gruplarına göre dağılım
E
E) Cinsiyet gruplarına göre dağılım
Soru 2
I. Toplam nüfus sayısında azalma olmuştur.
II. Doğal nüfus artış hızı azalmıştır.
III. Nüfusu göçlerle artış göstermiştir.
Yaşlı nüfus oranı son yıllarda artan bir ülke ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 3
Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiği üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır.
Bu sırçama dönemlerinden birincisi üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
A) İnsanların kesici aletler yapmayı öğrenmesi
B
B) Hizmet sektörünün gelişme göstermesi
C
C) Göçebelikten yerleşik hayata geçilmesi
D
D) Devletler arası savaşların azalması
E
E) Sanayi Devrimi’nin yaşanması
Soru 4
Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının düşük olması bu ülkeler için gelecekte sorun oluşturacaktır.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu duruma bağlı olarak oluşacak sorunlar arasında gösterilebilir?
A
A) Kişi başına düşen milli gelirin azalması
B
B) Konut yetersizliğinin ortaya çıkması
C
C) İş gücü potansiyelinin azalması
D
D) Beslenme sorununun artması
E
E) Doğal kaynak tüketiminin artması
Soru 5
Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin nüfus özelliklerini öğrencilerine birer ülke örneği ile anlatmak isteyen bir öğretmenin;
• Almanya
• Nijerya
• Moğolistan
• İngiltere
verilen ülkelerden hangi ikisini seçmesi uygun olmaz?
A
A) Almanya – Moğolistan
B
B) Nijerya – Almanya
C
C) İngiltere – Nijerya
D
D) Almanya – İngiltere
E
E) İngiltere – Moğolistan
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri arasında gösterilemez?
A
A) Doğal nüfus artış hızı düşüktür.
B
B) Ortalama yaşam süresi uzundur.
C
C) Kent nüfus oranı kır nüfus oranına göre daha fazladır.
D
D) Tarım sektöründe çalışan nüfus oranı fazladır.
E
E) Kişi başına düşen milli gelir yüksektir.
Soru 7
1750-1950 yılları arasında Asya ve Avrupa kıtalarındaki nüfus artışı diğer kıtalara oranla daha fazla olmuştur.
Bu dönemde, Avrupa Kıtası’nda nüfus artışının fazla olmasında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?
A
A) Tarım
B
B) Sanayi
C
C) Ticaret
D
D) Turizm
E
E) Eğitim
Soru 8
Bir ülkenin nüfusunun yapısal özelliklerine bakılarak, o ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında çıkarımlarda bulunabilir.
Buna göre;
I. çalışan nüfusun sektörel dağılımı,
II. aritmetik nüfus yoğunluğu,
III. nüfusun eğitim durumu
özelliklerinden hangileri ülkelerin gelişmişlik düzeyi hakkında fikir verir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) I ve III.
Soru 9
Aşağıdaki grafikte 1650-2010 yılları arasındaki Dünya nüfus değişimi gösterilmiştir.
1650-2010 yılları arasındaki Dünya nüfus değişim grafiği
Grafikteki bilgiler de kullanılarak Dünya nüfusu hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?
A
A) Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azalmamıştır.
B
B) Verilen yıllar içerisinde Dünya’da nüfus artış hızı sürekli yükselmiştir.
C
C) 2010 yılındaki nüfus 1950 yılındaki nüfusun iki katından daha fazladır.
D
D) Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.
E
E) Ortalama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etkilemiştir.
Soru 10
Nüfus sayımları ile ilgili olarak;
I. İlk modern nüfus sayımları Çin’de yapılmıştır.
II. Osmanlı Devleti’nde nüfus sayımları vergi ve asker yükümlülerini tespit etmek için yapılmıştır
III. Tarihsel süreçte nüfus sayımlarının amaçları değişikliğe uğramıştır.
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) II ve III.
Soru 11
Tarihsel süreç içerisinde Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artış gösterdiği üç dönem bulunmaktadır. Bu dönemlerden üçüncüsü sanayi devriminin gerçekleşmesiyle yaşanmıştır.
dünya haritası
Yukarıda bahsedilen nüfus artışı haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerin hangisinde daha fazla yaşanmıştır?
A
A) I
B
B) II
C
C) III
D
D) IV
E
E) V
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından biri değildir?
A
A) Mesken tiplerini belirlemek.
B
B) Nüfusun eğitim durumunu belirlemek.
C
C) Nüfusun cinsiyet dağılımını belirlemek.
D
D) Kırsal ve kentsel nüfus oranını belirlemek.
E
E) Çalışan nüfusun sektörel dağılımını belirlemek.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir