10. Sınıf Coğrafya – Türkiye’de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

10. Sınıf Coğrafya - Türkiye'de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya - Türkiye'de Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
10 coğrafya türkiyede göçlerin nedenleri ve sonuçları
Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi ile haritada verilen hangi yerden bu kıtaya yoğun göçler başlamıştır?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 2
10 coğrafya türkiyede göçlerin nedenleri ve sonuçları
Harita üzerinde numaralandırılarak gösterilen alanların hangileri diğerlerine göre daha fazla beyin göçü almaktadır?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) II ve IV.
E
E) III ve IV.
Soru 3
Büyük bir şehre göç etmiştik. Göç ettiğimiz mahallenin de köyümüzden pek farkı yoktu. Yollar asfaltsız ve çamurlu, evler susuz ve elektriksizdi. Sanki her şey gelişigüzel yapılmış gibiydi. Mahallemizin yanında site adı verilen yüksek binalar vardı. İçlerinde parklar, oyun bahçeleri vardı.

Metinde göç edilen yer ile ilgili olarak hangi sorundan bahsedilmektedir?
A
A) İşsizlik
B
B) Nüfus artışı
C
C) Plansız kentleşme
D
D) Çevre kirliliği
E
E) Konut yetersizliği
Soru 4
İnsanların ekonomik, dini, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı yaşadığı yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları yer değiştirme hareketi göç olarak adlandırılmaktadır.
Türkiye’de kırsal alanlardan kentlere yapılan göçler üzerinde;
I. ekonomik,
II. sosyal,
III. dini
unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve III.
E
E) II ve III.
Soru 5
I. Lozan Antlaşması ile Yunanistan’da yaşayan Türklerin Türkiye’ye gelmesi
II. Gideceği yerdeki doğal ve tarihi mekânları gezip görmek amacıyla insanların ülkelerinden ayrılması
III. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ülkemizden yurt dışına işçi göçlerinin olması

Yukarıda verilenlerden hangileri dış göçlere örnek olarak gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız III.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 6
Türkiye’de özellikle 1950’li yıllarda kırsal alanlardan kentlere doğru göçler hız kazanmıştır.
Bu durumun nedenleri arasında;
I. kırsal alanlarda tarımda makineleşmeye bağlı olarak tarım işçilerinin işsiz kalması,
II. sanayileşmeye bağlı olarak kentlerde iş imkânlarının artış göstermesi,
III. kırsal alanlarda tarımsal faaliyetlerde birim alandan alınan ürün miktarının artış göstermesi
verilenlerden hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 7
İnsanların her yıl belirli aylar içinde bulundukları ortamdan başka bir ortama çalışmak, gezmek için bir süreliğine gitmelerine mevsimlik göç denilmektedir.
Buna göre;
I. Antalya ve çevresi,
II. Sivas ve çevresi,
III. Adana ve çevresi,
IV. Afyon ve çevresi
verilen yerlerin hangilerinde mevsimlik göç nedeniyle belirli aylarda daha fazla nüfus artışı olmaktadır?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) II ve IV.
E
E) III ve IV.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin olumlu sonuçları arasında gösterilir?
A
A) Kentlerde nüfus artışı nedeniyle işsizlik sorununun ortaya çıkması
B
B) Konut ihtiyacı sebebiyle plansız yerleşmelerin artması
C
C) Kentlerde nüfus artışı sebebiyle ulaşım sorunlarının yaşanması
D
D) Kentlerde artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için demografik yatırımların artması
E
E) Kentlerde ihtiyaçların artmasına bağlı olarak üretimin ve ticaretin gelişmesi
Soru 9
Göçleri tamamen durdurabilmek mümkün değildir. Ancak göçler alınacak bazı tedbirlerle azaltılabilmektedir.
Türkiye’de iç göçleri azaltabilmek için alınacak önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?
A
A) Bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması
B
B) Kentlerdeki eğitim, sağlık ve alt yapı hizmetlerinin kırsal kesimlerde de uygulanması
C
C) Kırsal alanlarda özellikle tarıma dayalı sanayi kollarının geliştirilmesi
D
D) Metropol kentlerin olanaklarının diğer kentlere de sunulabilmesi
E
E) Kırsal alanlarda nüfus artış hızını azaltacak politikaların uygulanması
Soru 10
Suriye’de yaşanan siyasi sorunlar nedeni ile yaklaşık üç milyon Suriyeli ülkemize göç etmek zorunda kalmıştır. Suriyeli göçmenlerin ülkemizi tercih etmelerinin nedenleri arasında;

I. konum özellikleri,
II. aynı dine mensup olma,
III. Türkiye’nin göç politikası

verilenlerden hangileri gösterilebilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 11
Türkiye’de kırsal alanlarda tarımda makine kullanımının artması sebebiyle işsiz kalan insanlar kentlere doğru göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu duruma bağlı olarak;
10 coğrafya türkiyede göçlerin nedenleri ve sonuçları
harita üzerinde verilen yerlerin hangisi çok göç vermiştir?
A
A) I
B
B) II
C
C) III
D
D) IV
E
E) V
Soru 12
10 coğrafya türkiyede göçlerin nedenleri ve sonuçları
Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisi turizm faaliyetleri nedeniyle diğerlerine göre daha fazla mevsimlik göç almaktadır?
A
A) I
B
B) II
C
C) III
D
D) IV
E
E) V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir