10. Sınıf Coğrafya – Türkiye’nin Nüfus Özellikleri Testi Çöz

10. Sınıf Coğrafya - Türkiye'nin Nüfus Özellikleri Testi Çöz

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya - Türkiye'nin Nüfus Özellikleri Testi Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda Türkiye’de nüfus yoğunluğu az olan bazı yerler verilmiştir.
• Taşeli Platosu
• Menteşe Dağlık Bölgesi
• Teke Platosu
Bu yerlerde nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) İklim koşulları
B
B) Yer şekli özellikleri
C
C) Enlem dereceleri
D
D) Bakı özellikleri
E
E) Hidrografik özellikleri
Soru 2
Aşağıdaki harita üzerinde beş farklı alan numaralandırılarak gösterilmiştir.
türkiye nüfus yoğunluğu harita
Bu alanların hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?
A
A) I
B
B) II
C
C) III
D
D) IV
E
E) V
Soru 3
Türkiye’de nüfusun dağılışı üzerinde doğal faktörler etkili olmaktadır.
Bu etkilere örnek olarak;
I. Hakkari ve çevresinde nüfus yoğunluğunun az olması
II. Çatalca - Kocaeli Platosunun yoğun nüfuslu olması
III. Delta ovaları çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olması
verilenlerde hangileri gösterilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) I, II ve III.
Soru 4
Türkiye'nin nüfus yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
A) Doğal nüfus artış hızı azalmaktadır.
B
B) Ortalama yaşam süresi artmaktadır.
C
C) Hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artmaktadır.
D
D) Okuma yazma bilen nüfus oranı %90 dan fazladır.
E
E) Kadın nüfusun eğitim düzeyi erkek nüfusa göre daha fazladır.
Soru 5
Aşağıda Türkiye’nin 2017 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir.
türkiye 2017 yılı nüfus piramidi
Bu piramide bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) Doğal nüfus artış hızında azalma olmuştur.
B
B) Kadın ve erkek nüfus miktarı birbirine yakındır.
C
C) 0 -14 yaş arasındaki toplam nüfus 10 milyondan fazladır.
D
D) Son yıllarda nüfus miktarının artması üzerinde dış göçlerin etkisi vardır.
E
E) 15 – 35 yaş aralığındaki toplam nüfus 60 yaş ve üzeri nüfusa göre daha fazladır.
Soru 6
Nüfus piramidi, nüfusun cinsiyete ve yaş gruplarına dağılımını gösteren grafiklerdir.
Türkiye'nin nüfus piramidine bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) Nüfus miktarı
B
B) Ortalama yaşam süresi
C
C) Nüfus artış hızı
D
D) Nüfus yoğunluğu
E
E) Doğum oranı
Soru 7
Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’de çalışan nüfusun 1960, 2010 ve 2014 yıllarındaki sektörlere göre dağılımı verilmiştir.
Türkiye’de çalışan nüfusun 1960, 2010 ve 2014 yıllarındaki sektörlere göre dağılımı
Grafikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) 1960 yılından sonra tarım alanlarından elde edilen verim azalmıştır.
B
B) 2014 yılında hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı sanayide çalışan nüfus oranına göre fazladır.
C
C) Verilen yıllarda sanayi sektöründe çalışan nüfus artış göstermiştir.
D
D) Sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan nüfus oranının artması tarımda çalışan nüfus oranının azalması neden olmuştur.
E
E) Verilen yıllarda hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı artış göstermiştir.
Soru 8
Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde genel olarak,
• Tarım alanları dardır.
• Tarımla uğraşan nüfus fazladır.
Buna göre;
 Tarımsal nüfus yoğunluğu
harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun diğerlerine göre daha fazla olması beklenir?
A
A) I
B
B) II
C
C) III
D
D) IV
E
E) V
Soru 9
Bir yerin kırsal alanlarında ve kentlerinde bulunan nüfus miktarları o yerin ekonomik ve sosyal yapısını yansıtan önemli göstergelerden biridir. Ekonomik gelişmenin fazla olduğu yerlerde kent nüfus oranı kır nüfus oranın göre daha fazla olmaktadır.
Buna göre;
türkiye haritası
harita üzerinde verilen yerlerin hangi ikisinde kent nüfus oranı daha fazladır?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) I ve V.
D
D) II ve IV.
E
E) III ve V
Soru 10
Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde erkek nüfus oranının kadın nüfus oranına göre yüksek olması beklenir.
Buna göre aşağıda verilen şehirlerin hangisinde erkek nüfus oranı kadın nüfus oranına göre daha yüksektir?
A
A) Kastamonu
B
B) Sinop
C
C) Artvin
D
D) Muş
E
E) Kocaeli
Soru 11
Aşağıda Türkiye’nin 1960 - 2015 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği verilmiştir.
 Türkiye’nin 1960 - 2015 yılları arasındaki nüfus artış hızı grafiği
Yalnızca grafikteki bilgilere göre aşağıdakilerin hangisine ulaşılır?
A
A) Nüfus artış hızı üzerinde dış göçler etkili olmuştur.
B
B) Kırsal alandan kentlere göçler olmuştur.
C
C) Ülke içinde iç göçler yaşanmıştır.
D
D) Nüfus artış hızı üzerinde salgın hastalıklar etkili olmuştur.
E
E) Nüfus miktarı verilen yıllarda sürekli artış göstermiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir