10. Sınıf Coğrafya – Yeryüzündeki Bitki Toplulukları Testi Çöz

10. Sınıf Coğrafya - Yeryüzündeki Bitki Toplulukları Testi

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya - Yeryüzündeki Bitki Toplulukları Testi adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çöl bitkilerinin genel özellikleri ile ilgili olarak;
I. Aşırı kuraklığa dayanıklıdır.
II. Geniş yapraklı bitkilerdir.
III. Kökleri yüzeyde yayılış gösterir,
verilenlerden hangileri yanlıştır?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) II ve III.
Soru 2
bitki formasyonu haritası
Harita üzerinde numaralandırılan alanların hakim doğal bitki formasyonu aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A
A) Çalı / Orman / Ot
B
B) Çalı / Ot / Orman
C
C) Orman / Ot / Çalı
D
D) Orman / Çalı / Ot
E
E) Ot / Çalı / Orman
Soru 3
Tayga ormanlarının genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
A) Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler.
B
B) Düşük sıcaklıklara dayanıklı ağaçlardan oluşmaktadırlar.
C
C) Kanada, Norveç, Rusya gibi soğuk ülkelerde yaygın olarak görülürler.
D
D) İğne yapraklı ağaçların oluşturduğu bitki topluluklarıdır.
E
E) Yıl boyu düzenli yağış isterler.
Soru 4
Bitki formasyonları ağaç, çalı ve ot olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?
A
A) Savan
B
B) Step
C
C) Çayır
D
D) Garig
E
E) Tundra
Soru 5
Aşağıdaki Dünya haritası üzerinde ormanların yaygın olarak görüldüğü beş farklı alan gösterilmiştir.
dünya haritası
Bu ormanları oluşturan ağaçların yaprak özellikleri düşünüldüğünde hangi ikisinde geniş yapraklı ağaçların daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) II ve IV.
E
E) III ve IV.
Soru 6
I. Yıllık sıcaklık ve yağış ortalaması yüksek olan alanlarda yetişen uzun boylu ve geniş yapraklı ağaçlardır.
II. Yaz yağışları ile yeşillenen, kış aylarında yapraklarını döken ağaçlardır.
III. Yaz kuraklığına dayanabilen kısa boylu bodur çalılardır.
Yukarıda özellikleri verilen bitki türleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A
A) Yağmur Ormanları - Muson Ormanları - Maki
B
B) Savanlar - Muson Ormanları - Tayga Ormanları
C
C) Yağmur Ormanları - Çayırlar - Tundralar
D
D) Yağmur Ormanları - Karışık Ormanlar - Savanlar
E
E) Makiler - Tundralar - Karışık Ormanlar
Soru 7
• Yıllık yağış miktarı 200-250 mm civarındadır.
• Kış ortalama sıcaklığı çok düşüktür.
• Yıllık sıcaklık farkı 40 °C yi aşar.
Yukarıda iklim özellikleri hakkında bilgi verilen bir yerde, bitki topluluklarından hangisinin gelişmesi beklenir?
A
A) Maki
B
B) Savan
C
C) Tundra
D
D) Muson Ormanları
E
E) Tayga Ormanlar
Soru 8
Aşağıda bir merkezin yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.
yıllık ortalama yağış ve sıcaklık grafiği
Grafiğe göre bu merkezin yaygın olan doğal bitki türü ile ilgili olarak;
I. yaz kuraklığına dayanıklı,
II. kış ılıklığı isteyen,
III. yıl boyu yapraklarını dökmeyen.
verilenlerden hangilerini söylemek mümkündür?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) Yalnız III.
D
D) I ve II.
E
E) I ve III.
Soru 9
I. Geven, üzerlik, çoban yastığı vb. bitkiler bozkır bitki topluluğu içerisindedir.
II. Makilerin tahrip edilmesiyle ortaya çıkan bitki topluluklarına savan denir.
III. Bozkır, çayır,savan ve tundra ot topluluklarındadır.
IV. Çayır topluluklarının insanlar tarafından tahrip edilmesiyle antropojen bozkırlar oluşur.
Bitki toplulukları ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) II ve IV.
E
E) III ve IV.
Soru 10
dünya haritası
Haritada numaralandırılarak gösterilen yerler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
A) I numaralı yerde geniş yapraklı ağaç toplulukları yaygındır.
B
B) II numaralı yerde geniş ve iğne yapraklı ağaçlar bir arada bulunurlar.
C
C) III numaralı yerdeki bitkiler düşük sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
D
D) II numaralı yerdeki bitkilerin boyları I numaralı yerdeki bitkilerin boylarından daha uzundur.
E
E) I numaralı yerdeki bitkilerin sıcaklık isteği II numaralı yerdeki bitkilerden daha fazladır.
Soru 11
yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı
Yukarıdaki grafikte bir yere ait yıllık ortalama sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılımı verilmiştir.
Bu yerde aşağıdaki toprak çeşidi ve bitki topluluğu eşleştirmelerinden hangisinin yaygın olması beklenir?
A
A) Laterit - Orman
B
B) Tundra - Tundra
C
C) Terra rossa - Maki
D
D) Podzol - Orman
E
E) Çernezyom - Çayır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir