10. Sınıf Edebiyatı – Sıfat Tamlaması Testi Çöz & PDF İndir

10. Sınıf Edebiyat - Sıfat Tamlaması Testi

Tebrikler - 10. Sınıf Edebiyat - Sıfat Tamlaması Testi isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece sıfat tamlamalarından oluşmuştur?
A
A) Sembolizmde gerçeklerden kaçma söz konusudur.
B
B) Hayatı farklı algılayanların, üslupları da farklı oluyor.
C
C) Tam bir denemedir “Söylendim Durdum” adlı hikâye.
D
D) Divan edebiyatı ürünlerinde sanatlı bir dil kullanılmıştır.
E
E) Güzel yazmak, az çok güzel düşünmek demektir, der bir yazar.
Soru 2
Aşağıdaki dizelerde yer alan sıfat tamlamalarından hangisinin tamlayanı bir isim tamlamasından oluşmuştur?
A
A) Baktıkça dertli yüzlere kalmaz sevince yer
Gördükçe ağlayanları gülmek kolay değil
B
B) Medeniyet şimşeğinden gelir hızımız
Sorma: Kimdir kanatlanmış bu genç alaylar
C
C) Alışamadım bu şehrin çiçeksiz ilkbaharına
Sığmıyor başıboş gönlüm şu beton yığınlarına
D
D) Ne saadet! Bu taraflarda, her ülfetten uzak
Vatanın fatihi cedlerle beraber yaşamak
E
E) Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor
Barbaros, belki donanmayla seferden geliyor
Soru 3
(I) Birkaç ciltle sınırlı sözcükler ve gramerler asla bir (II) dilin kendisi değildir. Sözlükler, bir dilin bütün kelimelerini içine alsa bile sonuçta bir (III) kelimeler listesinden ibarettir. Gramerler ise bir kurallar sıralamasıdır. Bir gramerdeki söz dizimi kurallarını (IV) sayısız örneklerle zenginleştirebiliriz. İşte dil bu sayısız (V) örneğin evrenidir.

Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangileri sıfat tamlamasıdır?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve IV.
D
D) II ve III.
E
E) IV ve V.
Soru 4
(I) Karşı tepedeki ormana birbiri arkasına yıldırımlar düşüyor, (II) iri damlalar zeytin ağaçlarının (III) siyah yapraklarını garip tıpırtılarla oynatıyordu. Hepimiz değirmenin içine dolduk. Tavanda sallanan iki gaz lambası etrafa (IV) yarım bir aydınlık serpiyordu ve çarklar, taşlar, (V) tozlu kayışlar dönüyor, dönüyordu.

Bu parçada numaralanmış sıfat tamlamalarının hangisinde niteleme sıfatı yoktur?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem sıfat tamlaması vardır?
A
A) Portreler, kişileri karakteristik özellikleriyle tanıtan yazılardır.
B
B) Hakiki insanlar, kendilerini kendilerine saklayabilen insanlardır.
C
C) İnsanlık, yeryüzünde yaşayanların bütününden ibarettir.
D
D) Zekâ bence iyi düşünme, iyi anlama ve iyi muhakeme gücüdür.
E
E) İnsana hürmeti görmek isteyen kişiler, Yunus’un şiirlerini okusun.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?
A
A) İlk İslami eserler, Karahanlılar Dönemi’nde meydana getirilmiştir.
B
B) Oğuz Atay'ı okurken yine hüzünlendim ve kendi kendimi eleştirmeye başladım.
C
C) Turgut Uyar, şiir beğenisine güvenebileceğimiz birkaç kişiden biridir.
D
D) Toplumsal değişim ve dönüşüme edebiyat cephesinden de bakılmalıdır.
E
E) Romanın bu bölümünde Batı kültürüyle yetişenler konu edilmiştir.
Soru 7
(I) Selçuklular, dünya tarihinde önemli bir rol üstlenmiştir. (II) İslam âlemini yeniden toplayıp canlandırmışlardır. (III) Batı’nın saldırılarını engelleyerek İslam ve Türk medeniyetini korumuşlardır. (IV) Anadolu’yu bize ebedî vatan yapan onlardır. (V) Bu son işi, kahraman Süleyman Şah başarmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim hem de sıfat tamlaması kullanılmıştır?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 8
(I) Her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz. (II) Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpeçiçeği, karanfiller… (III) Gaz sandıkları da öbek öbek yeşil fesleğen ile dolu. (IV) Ta köşede bir mor salkım çardağı, altında civarın en işlek çeşmesi vardır. (V) Bütün bunların arkasında, tiyatro dekorunu andıran beyaz, uzun, ince minare…

Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla tamlayanın, birden fazla tamlananı nitelediği bir sıfat tamlaması kullanılmıştır?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 9
(I) Hasankeyf’in büyüleyici atmosferini kelimelerle anlatmak zor. (II) Hasankeyf’te âdeta bir zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz. (III) En görkemli çağını Artuklu ve Eyyubi dönemlerinde yaşamış Hasankeyf. (IV) Artuklu Sarayı, Eyyubi camileri, medreseleri ile kendinizi geçmişte başlayan ve hâlâ devam eden masalımsı bir dünyanın içinde buluyorsunuz. (V) Artuklu Köprüsü, Hasankeyf’in görkemli günlerinin sessiz tanığı gibi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat-fiille yapılan sıfat tamlaması vardır?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 10
Baharda zayıf, açık yeşildir. Hafif bir yel esse toprağa değecekmiş gibi yatar. Yaz ortalarında, dikende, önce mavi damarlar belirir. Sonra yavaş yavaş dikenin dalları, gövdesi mavileşir. Açıkça bir mavidir bu… Sonra mavi gittikçe koyulaşır. Bu, en güzel bir mavidir. Bir tarla, uçsuz bucaksız bir ova tüm maviye boyanır. Gün batarken eğer bir yel eserse mavi dalgalanır, hışırdar, aynen deniz gibi. Gün batarken sular nasıl kızarırsa çakırdikeni tarlası da öyle kızarır.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözlerden hangisi bir sıfat tamlamasında yer almamıştır?
A
A) güzel
B
B) hafif
C
C) uçsuz bucaksız
D
D) açıkça
E
E) öyle
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulanan tamlama, eksik gösterilmiştir?
A
A) Servetifünun şiiri, içeriğe önem veren Tanzimat şiirinden çok daha mükemmeldir.
B
B) Destanlar millî şuuru güçlendiren ve millî dayanışmayı sağlayan önemli eserlerdir.
C
C) Değişim izleri; 17. asırda görülür, 19. asırda edebiyat ve şiir dünyamıza girmeye başlar.
D
D) Türk kültüründe gördüğümüz bilge kişiler, destanlarda, kitabelerde varlıklarını yaşatırlar.
E
E) Halide Edip’in romanlarındaki kadın kahramanlar çok canlıdır ve yazardan izler taşımaktadır.
Soru 12
(I) Evin en güzel odası gibidir mahalle. (II) Ben mahallede büyüdüm. (III) Acıkınca mahallede bir kapıyı çalıp ekmek isteyebilirsiniz. (IV) Orada herkes birbirini tanır. (V) Bir yerde bakkal, manav ve esnaf varsa orada yalnızlık yoktur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim veya sıfat tamlaması yoktur?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve IV.
D
D) III ve V.
E
E) IV ve V.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir