10. Sınıf Fizik – Optik Testi – 2 Çöz

10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz

Tebrikler - 10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Şekildeki eşit kare bölmeli düz lemde bulunan düz ayna önüne konulan K cisminin görüntüsü hangisi gibi olur?
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 1
A
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 2
B
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 3
C
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 4
D
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 5
E
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 6
Soru 2
Şekildeki düzlem ayna O ekseni etrafında dönebilmektedir.
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 7
Buna göre I ışık ışınının kendi üzerinden yansıyabilmesi için düzlem ayna hangi yönde kaç derece döndürülmelidir?
A
30 derece - Yön 1
B
45 derece - Yön 1
C
60 derece - Yön 1
D
30 derece - Yön 2
E
60 derece - Yön 2
Soru 3
Bir düzlem aynada cismin görüntüsü için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
A) Simetriktir.
B
B) Daima düzdür.
C
C) Boyu cismin boyuna eşittir.
D
D) Aynaya uzaklığı, cismin aynaya uzaklığına eşittir.
E
E) Düzlem aynada görüntü gerçektir.
Soru 4
X, Y ve Z düzlem aynalarıyla kurulmuş sistem eşit kare bölmeli düzlemdedir.
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 8
Buna göre I ışını toplam kaç yansıma yaparak sistemi terk eder?
A
A) 3
B
B) 4
C
C) 5
D
D) 6
E
E) 7
Soru 5
Eşit kare bölmeli düzleme şekildeki gibi yerleştirilmiş X ve Y düzlem aynalarına K, L ve M ışınları gönderiliyor.
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 9
Buna göre K, L ve M ışınlarından hangileri kendi üzerinden geri döner?
A
A) Yalnız L
B
B) K ve L
C
C) L ve M
D
D) K ve M
E
E) K, L ve M
Soru 6
K ve L düzlem aynaları ile oluşturulan düzeneğe X, Y ve Z ışınları şekildeki gibi gönderiliyor.
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 10
Buna göre X, Y ve Z ışınlarının L aynasından yansıma açıları rX, rY ve rZ arasındaki ilişki nedir?
A
A) rZ > rY > rX
B
B) rX > rY > rZ
C
C) rX = rY > rZ
D
D) rZ > rX > rY
E
E) rY = rZ > rX
Soru 7
Kutu içindeki düzlem aynaya gönderilen I ışını I1 ışını olarak kutuyu terk ediyor.
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 11
I ışınının aynadan yansıdıktan sonra I2 ışını olarak kutuyu terk etmesi için ayna hangi yönde kaç derece döndürülmelidir?
A
A) 1 yönünde, 60°
B
B) 2 yönünde, 120°
C
C) 1 yönünde, 120°
D
D) 2 yönünde, 60°
E
E) 2 yönünde, 90°
Soru 8
Eşit kare bölmeli düzlemdeki G gözlemcisi düzlem aynaya şekildeki konumdan bakıyor.
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 12
Buna göre gözlemci 50 cm uzunluğundaki çubuğun görüntüsünün kaç cm’lik kısmını görür?
A
A) 10
B
B) 20
C
C) 30
D
D) 40
E
E) 50
Soru 9
Eşit kare bölmeli düzlemde K ve L aynaları ile X, Y ve Z noktasal cisimleri şekildeki gibidir.
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 13
Buna göre, gözlemci K aynası yardımıyla L aynasında oluşan görüntülerden hangilerini görür?
A
A) Yalnız X
B
B) Yalnız Y
C
C) X ve Y
D
D) X ve Z
E
E) Y ve Z
Soru 10
Eşit kare bölmeli düzlemdeki bir gözlemci G noktasından düzlem aynaya şekildeki gibi bakıyor.
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 14
Buna göre gözlemci saydam olmayan X, Y, Z ve T cisimlerinden hangilerinin görüntüsünü göremez?
A
A) X ve Y
B
B) X ve Z
C
C) Y ve Z
D
D) Z ve T
E
E) X ve T
Soru 11
Eşit kare bölmeli düzleme X ve Y düzlem aynası ve K, L ve M noktasal cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir.
10. Sınıf Fizik - Optik Testi - 2 Çöz 15
Buna göre, G noktasında bulunan bir gözlemci K, L ve M noktalarından hangilerinin ilk görüntüsünü hem X hem de Y aynasından görebilir?
A
A) Yalnız K
B
B) Yalnız L
C
C) Yalnız M
D
D) K ve L
E
E) L ve M
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir