11. Sınıf Coğrafya – İlk Kültür Merkezleri Testi Soruları Çöz

11. Sınıf Coğrafya – İlk Kültür Merkezleri Testi Soruları Çöz


1. Aşağıdaki haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler koyu renk ile gösterilmiştir.
İlk Kültür Merkezleri test çöz

İlk medeniyetlerin bu alanlarda kurulmasında
I. İklim koşulları
II. Bakı özellikleri
III. Su kaynakları
IV. Bitki örtüsü özellikleri
verilen özelliklerden hangi ikisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV.

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


2.
• Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir.
• Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür.
• Sümer, Babil, Akad, Asur, Elam gibi medeniyetler kurulmuştur.
Yukarıda genel özelliklerinden bazıları verilen ilk medeniyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezopotamya
B) Hint
C) Anadolu
D) Çin
E) Orta Amerika

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


3. Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır.
Akdeniz medeniyetlerinin bu özelliği kazanmasındaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım alanlarının darlığı
B) Akarsuların azlığı
C) Yerüstü ve yeraltı kaynakların azlığı
D) Doğal liman sayısının fazlalığı
E) Ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


4. Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür.
Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan medeniyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

İndus Nil Sarıırmak
A) Maya Mısır Mezopotamya
B) Mısır Mezopotamya Maya
C) Hint Mısır Çin
D) Mısır Maya Mezopotamya
E) Maya Mısır Çin

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


5.
İlk Kültür Merkezleri test çöz

Haritada numaralandırılarak verilen alanlar ile bu alanlarda kurulan medeniyet eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Mısır, Mezopotamya, Çin
B) Akdeniz, Çin, Maya
C) Maya, Akdeniz, Çin
D) Hint, Maya, İnka
E) Çin, İnka, Akdeniz

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


6. Aşağıdakilerden hangisi ilk medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde diğerlerine göre daha az etkili olmuştur?

A) İklim koşulları
B) Hidrografik yapı
C) Toprak özellikleri
D) Yer şekilleri
E) Bitki örtüsü

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


7.
İlk Kültür Merkezleri test çöz

• Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur.
• Sulama kanallarını yapmışlardır.
• Drenaj sistemiyle bataklıkları drene etmişlerdir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezlerinin kuruldukları yer haritada kaç numara ile gösterilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


8.
İlk Kültür Merkezleri test çöz

• Önce Meksika, zamanla Orta Amerika’ya hakim olmuştur.
• XIII – XVI.yy arasında yaşamıştır.
• Bahçe sanatı, sulama, nadas uygulamışlardır.
• Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir.
Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada numaralandırılmış yerlerin hangisinde yaşamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


9. Nil nehrinin taşması mısır medeniyetinin hangi alanda ilerlemesine katkı sağlamıştır?

A) Astronomi
B) Tıp
C) Denizcilik
D) Tarım
E) Ulaşım

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


10. Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetinin özelliklerinden biri değildir?

A) Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazladır.
B) Kast sistemi ile toplum çeşitli sınıflara ayrılmıştır.
C) Uygun coğrafi koşullar nedeniyle pek çok kez istilaya uğramıştır.
D) Tıp, matematik ve astronomi alanlarında önemli gelişmeler göstermişlerdir.
E) İndus, Ganj ve Brahmaputra nehirleri havzasında kurulup gelişmiştir.

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


11.
I. Gelişmiş tarım yöntemleri uygulamışlardır.
II. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir.
III. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır.
IV. İpekli dokumada ilerlemişlerdir.
Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik değildir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


12.
• Nil nehri çevresinde kurulmuştur.
• Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurulmuştur.
• Sarıırmak ve Gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç tarımı yapmıştır.
• Gemi yapımında ustalaşmış ve ticaret kolonileri kurmuştur.
Yukarıda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştir?

A) Akdeniz medeniyetleri
B) Mısır medeniyeti
C) Çin medeniyeti
D) İnka medeniyeti
E) Mezopotamya medeniyetleri

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir