11. Sınıf Coğrafya – Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi

11. Sınıf Coğrafya – Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi


1. Aşağıda Dünya üzerinde dört farklı alan işaretlenmiştir.

11. Sınıf Coğrafya - Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi

Bu alanlardan hangi ikisi küresel ölçekte önemli sanayi üretim alanları içindedir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV. E) III ve IV.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


2. Limandan ayrıldıktan sonra en az yedi gün süreyle denizde kalıp avlanma yapabilen, avladıkları balıkları muhafaza ve işleme imkânlarına sahip gemilerle kara sularının dışında yapılan balıkçılık faaliyetlerine açık deniz balıkçılığı denilmektedir. Bu balıkçılık türü,

11. Sınıf Coğrafya - Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi

haritada işaretlenen yerlerin hangisinde daha fazla gelişme göstermiştir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


3. Nüfus artış hızı ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bazı ülkelerde işçi maliyetlerinin ucuz olmasına bağlı olarak sanayi üretiminin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma örnek olarak,

11. Sınıf Coğrafya - Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi

haritada işaretlenen yerlerin hangisi gösterilir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


4. K ve Z ülkelerinin
• iklim özellikleri,
• yer şekilleri,
• fizyolojik nüfus yoğunluğu,
• çalışan nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılışlarının benzer olduğu bilinmektedir.
Yalnızca bu bilgiler doğrultusunda K ve Z ülkeleri arasında aşağıda verilen sektörlerden hangisinin ticari potansiyelinin daha az olması beklenir?

A) Tarımsal ürünler
B) Elektronik eşya
C) Motorlu taşıt
D) Fosil yakıt
E) Demir-çelik

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


5. Günümüzde küresel ticaret üzerinde aşağıda verilen ülkelerin hangisinin payı diğerlerine göre daha azdır?

A) Çin B) İsveç C) Almanya D) Japonya E) İngiltere

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


6. Bir ürünün tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılması ticari faaliyetler için oldukça önemlidir.
Bu cümlede ticaret üzerinde aşağıdakilerden hangisinin önemli olduğuna değinilmiştir?

A) Doğal çevre özellikleri
B) Pazarlama faaliyetleri
C) Hammadde temini
D) Üretim miktarı
E) İş gücü

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


7.
I. Katar
II. Rusya
III. Türkiye
IV. İran
V. Cezayir
Yukarıda verilen ülkeler içinde doğalgaz üretimi en az olan ülke hangisidir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


8. Pakistan, Mısır ve Venezuella ülkeleri daha çok hammadde ihraç edip, sanayi ürünleri ithal ederler.
Bu durumun nedeni olarak;
I. iş gücü olanaklarının sınırlı olması,
II. sanayi üretim tesislerinin yetersiz olması,
III. sermaye birikiminin yetersiz olması
verilenlerden hangileri gösterilemez?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


9. Aşağıda harita üzerinde dört farklı alan taranmıştır.

11. Sınıf Coğrafya - Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi

Bu alanlardan hangi ikisinde hizmet sektörünün diğer ikisine oranla daha fazla geliştiği söylenir?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I ve IV. E) III ve IV.

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


10. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinin ithalatında tarımsal ürünlerin payı daha fazladır?

A) Gana B) Rusya C) Ekvador D) Malezya E) Kolombiya

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


11. Ticari faaliyetler Kuzey Yarım Küre’de, Güney Yarım Küre’ye oranla daha fazla gelişmiştir.
Bu durum üzerinde;
I. nüfusun alansal dağılışı,
II. kara ve denizlerin dağılışı,
III. üretim ve tüketim bölgelerinin konumu
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir