11. Sınıf Coğrafya – Türkiye’de Sanayi Testi Soruları Çöz

11. Sınıf Coğrafya – Türkiye’de Sanayi Testi Soruları Çöz


1. Türkiye’de sanayi sektörünün gelişimi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A) Cumhuriyet’in ilk yıllarında fabrika kurulumunda gerekli araçların temin edilmesi için gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır.
B) Sanayi üretiminin milli gelir içerisindeki payı Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadar artış göstermiştir.
C) Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet tarafından cam, kâğıt, kumaş gibi sanayi kuruluşları kurulmuştur.
D) 1950’den sonra yerli ve yabancı sermaye ortaklığıyla kurulan kuruluşlar desteklenmiştir.
E) Günümüzde büyük sanayi kuruluşları doğrudan devlet tarafından kurulmaktadır.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


2. Aşağıdakilerden hangisi bir yerde sanayi tesislerinin kurulması için gerekli olan şartlardan biri değildir?

A) Yeterli sermaye birikiminin olması
B) Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
C) Ham madde kaynaklarının yeterli olması
D) İş gücü potansiyelinin fazla olması
E) Yer şekillerinin engebeli olması

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


3. Ükemizde madencilik faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı bazı yerlerde sanayi üretimi gelişmiştir. Bu sebeple bu yerlerde nüfus yoğunluğu genel olarak fazladır.
Bu yerlere örnek olarak aşağıdaki şehirlerden hangisi gösterilemez?

A) Karabük B) Bodrum C) Elbistan D) Batman E) Divriği

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


4. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde hava kirliliği, sanayi tesislerinin daha az olduğu yerlere göre daha fazladır.
Yalnızca bu bilgiye bakılarak aşağıda verilen şehirlerimizden hangisinde hava kirliliğinin diğerlerine göre daha az olması beklenir?

A) Artvin B) Sakarya C) Adana D) Bursa E) Gaziantep

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


5. Aşağıda verilen sanayi kuruluşlarından hangisinde kullanılan ham maddenin üretim miktarı iklim koşullarına bağlı olarak değişmez?

A) Pamuklu dokuma sanayi
B) Çay sanayi
C) Şeker sanayi
D) Un sanayi
E) Lastik sanayi

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


6. Türkiye’nin doğusunda sanayi tesislerinin yetersiz olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha azdır?

A) Enerji üretiminin yetersiz olması
B) Pazar alanlarına uzak olması
C) Yer şekillerinin engebeli olması
D) Ulaşım imkanlarının yetersiz olması
E) İklim koşullarının uygun olmaması

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


7. Sanayi üretimini desteklemek amacıyla kurulmuş olan ve sanayi tesisleri için gerekli olan hizmetlerin hepsinin bulunduğu alanlara organize sanayi bölgesi adı verilmektedir.
Aşağıdaki illerden hangisinde organize sanayi bölgelerinin sayısı daha fazladır?

A) Muğla B) Bursa C) Kars D) Karabük E) Hakkari

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


8. Tarım, sanayi ve hizmet sektörleri şehirlerin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyetlerdendir.
Bu faaliyetlerden sanayi sektörü aşağıdaki şehirlerin hangisinin gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır?

A) İskenderun B) Kırşehir C) Yozgat D) Karaman E) Aksaray

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


9.

I. İpekli dokuma
II. Yünlü dokuma
III. Keten dokuma
IV. Pamuklu dokuma
Yukarıda verilen sanayi kollarından hangileri hayvancılık faaliyetlerine bağlı olarak yapılmaktadır?

A) I ve II. B) I ve III C) II ve III. D) I ve IV. E) II ve IV.

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


10. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerden biri Kocaeli ve çevresidir.
Burada sanayi faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde:
I. İş gücüne ulaşılabilir olması,
II. tüketim alanlarına ulaşım için uygun konumda olması,
III. hammadde ve enerji üretim alanlarının yakınında olası
verilenlerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


11. Ülkemizde sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışanların oranı Cumhuriyet Dönemi’nden günümüze kadar büyük bir artış göstermiştir.
Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) Tarımsal üretim miktarının azaldığı
B) Sanayi üretiminden elde edilen gelirin azaldığı
C) Ülkemizin ekonomik alanda gelişme gösterdiği
D) Tarım alanlarının erozyona bağlı olarak daraldığı
E) Küresel iklim değişiminin tarımsal üretimi olumsuz etkilediği

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]


12.

I. Samsun – bakır sanayi
II. Karabük – demir-çelik tesisleri
III. Yatağan – termik santral
Yukarıda verilen sanayi tesislerinden hangileri hammadde kaynağına yakın değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) I ve II. D) I ve III. E) II ve III.

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”]Cevap için tıkla…[/sg_popup]You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir