8. Sınıf İnkılap Tarihi – Bir Kahraman Doğuyor Testi – 1

8. Sınıf İnkılap Tarihi - Bir Kahraman Doğuyor Testi - 1 Soruları Çöz

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi - Bir Kahraman Doğuyor Testi - 1 Soruları Çöz isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
A) Dil Birliği vardır.
B
B) Din birliği vardır.
C
C) Kültür birliği vardır.
D
D) Çok uluslu bir yapı vardır.
Soru 2
Mustafa’nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti’nin değişik ırka ve dine mensup Osmanlı halklarının yaşadığı bir şehirdi. Bir liman şehri olan Selanik, Avrupa ve İstanbul’u birbirine bağlayan demir yollarına sahipti. Şehrin bu özelliği Avrupa’da meydana gelen yeniliklerin ve olayların takip edilmesini kolaylaştırıyor fakat siyasi olarak bölgeyi zor durumda bırakıyordu.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A
A) Çok uluslu yapıya sahiptir.
B
B) Osmanlı Devletinin en gelişmiş şehridir.
C
C) Farklı kültürler bir arada yaşamıştır.
D
D) Denize kıyısı bulunur.
Soru 3
Atatürk Balkanlarda doğmuş, çocukluğu Balkanlarda geçmiş, İmparatorluğun her köşesinde görev alarak, sorumluluklar taşıyarak yaşamıştır. Yurdun her köşesindeki insanımızla birlikte çalışmış, toprağı ile milleti ile kaynaşmış, bütünleşmiştir.

Bu durum Atatürk'ün hayatında aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A
A) Türk milletini tüm yönleriyle çok iyi tanımasına
B
B) Askerlik mesleğine olan ilgisinin azalmasına
C
C) Ailesiyle fikir ayrılıklarının ortaya çıkmasına
D
D) Batı dünyasına olan ilgisinin artmasına
Soru 4
I. Ege Denizi’ne kıyısı bulunan Selanik, bir liman kenti olup önemli bir ticaret merkezi konumundaydı.
II. Selanik; Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere kara ve demir yolu ile bağlı idi.
III. Selanik birçok aydının yaşadığı, çok sayıda gazete ve derginin basıldığı ya da bunlara ulaşılabildiği ve önemli fikir akımlarının yeşerdiği bir iklimi de barındırıyordu.
IV. Selanik’te Türklerle birlikte; Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler yaşamlarını sürdürüyorlardı.

Yukarıdakilerden hangileri Selanik şehrinde ekonominin gelişmesinde etkili olmuştur?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız IV.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
Soru 5
“Askeri ortaokulu bitirdiğim zaman merakım oldukça ileri gitmişti. Manastır Askeri Lisesi’nde matematik pek kolay geldi. Bununla uğraşmayı sürdürdüm. Ancak Fransızca’da geri idim. Öğretmen benimle pek uğraşmıyor, acı uyarılarda bulunuyordu. Bu uyarılar benim çok gücüme gitti. İlk ev izni zamanında bu duruma çözüm aradım. İki, üç ay gizlice Frerler Okulu’nun özel sınıfına devam ettim. Böylece okul derslerine oranla daha fazla derecede Fransızca öğrendim.”

Mustafa Kemal’in bu sözlerinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
A) Matematik dersinden sınıfın en başarılı öğrencisidir.
B
B) Fransızca öğretmenini sevmediği için Fransızcadan geri kalmıştır.
C
C) Tarih öğretmeninin fikirlerinden etkilenmiştir.
D
D) Azimli ve kararlı bir öğrencidir.
Soru 6
Mustafa Kemal’in okul hayatına devam etmek için döndüğü Selanik, o yıllarda karışıklıklar içinde bulunuyordu. Farklı inançların, milletlerin ve kültürlerin uzun yıllar uyum içinde yaşadığı Balkanlar; isyanlar, ayaklanmalar ve ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığı bir coğrafya haline gelmişti.

Bu durum Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerinde aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A
A) Ülkenin kurtuluşu için düşünceler üretmesine
B
B) Çevresinde yaşananlara karşı duyarsız kalmasına
C
C) Askerlik mesleğinden istifa etmesine
D
D) Osmanlının yıkıldığını kabul etmesine
Soru 7
Okul çağına gelen Mustafa’nın öğrenimine hangi okullarda başlayacağı konusu ailede küçük bir tartışmaya neden oldu. Ailesinden din adamlarının bulunmasıyla gururlanan Zübeyde Hanım, Mustafa’nın da onlar gibi olması gerektiğini düşünüyor ve bu nedenle dini eğitim veren Mahalle Mektebi’ne gitmesini istiyordu. Oğluna “Adam olmak için okumak, öğrenmek şarttır; başka çare yoktur.” diye öğüt veren Ali Rıza Efendi ise Mustafa’yı Selanik’te yeni açılan, modern yöntemlerin uygulandığı Şemsi Efendi İlkokulu’na göndermek istiyordu.

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) Mustafa Kemal’in eğitim ve öğretimi aile bireyleri arasında görüş ayrılıklarına neden olmuştur.
B
B) Annesi Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa Kemal’in din adamı olarak yetiştirilmesini istemiştir.
C
C) Ali Rıza Efendi oğlunun modern şartlarda eğitim veren Şemsi Efendi Okulu’nda okumasını istemiştir.
D
D) Mustafa Kemal kendi isteğiyle Şemsi Efendi Okulu’nda eğitimine başlamıştır.
Soru 8
Mustafa Kemal’in;
I. Memleket meseleleri ile ilgilenmesi
II. Matematiğe olan merakı
III. Düşüncelerini cesaretle ifade etmesi
gibi özelliklerinden hangileri Harp Okulu ve Harp Akademisi’nde aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanımasında etkili olmuştur?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) I, II ve III.
Soru 9
Atatürk’ün eğitim hayatını inceleyen 8. sınıf öğrencisi Elif aşağıdaki şehirlerden hangisi ile karşılaşmaz?
A
A) Manastır
B
B) Selanik
C
C) Üsküp
D
D) İstanbul
Soru 10
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü;
● Manastır Askeri İdadisi
● Selanik Askeri Rüştiyesi
● İstanbul Harp Akademisi
okullara bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
A) Bu okullarda en sevdiği derslerden biri matematik olmuştur.
B
B) Mustafa Kemal farklı şehirlerde öğrenim hayatını sürdürmüştür.
C
C) Başarılarından dolayı erken yaşlarda okuldan mezun olup orduya atanmıştır.
D
D) Mustafa Kemal annesinin isteği üzerine askerlik mesleğini seçerek başarılı olmuştur.
Soru 11
Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesinde çok başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Arkadaşları arasında zekası ile kısa sürede kendini gösterdi. Okulda başarılı öğrencilere verilen sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevlerin üstesinden başarılı bir şekilde geldi.
Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili;
I. Görev bilinci gelişmiştir.
II. Özgüveni artmıştır.
III. Başarısından dolayı sınıf atlamıştır.
durumlarından hangileri söylenebilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) I, II ve III.
Soru 12
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa’nın kızıdır. Zeki, sağduyulu, dine ve geleneklere bağlı bir kadındı. Oğlunun mahalle mektebine gelenekten olan ilâhilerle başlamasını istemişti. Ancak oğlunun modern eğitim veren okullarda eğitim görmesini engellememiş, hele kocası öldükten sonra onun iyi öğretim görmesine elinden geldiği kadar çalışmıştır…

Metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) Zübeyde Hanım Mustafa Kemal‘in eğitim hayatında önemli bir rol üslenmiştir.
B
B) Zübeyde Hanım Mustafa Kemal’in dini eğitim almasını istemektedir.
C
C) Osmanlı‘da eğitim öğretim birliği bulunmamaktadır.
D
D) Zübeyde Hanım Mustafa Kemal‘i kendi istediği okullarda okutmuştur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir