8. Sınıf İnkılap Tarihi – Bir Kahraman Doğuyor Testi – 2

8. Sınıf İnkılap Tarihi - Bir Kahraman Doğuyor Testi - 2

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi - Bir Kahraman Doğuyor Testi - 2 isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Askerî İdadide Mustafa Kemal’in sevdiği derslerden biri de tarihti. Tarih öğretmeni Kolağası Mehmet Tevfik Bey’in bilgisi onda tarih bilinci uyandırmıştır. Mustafa Kemal’in idadide başlayan bu tarih sevgisi, hayatının sonuna kadar artarak devam etmiştir.

Bu durum Mustafa Kemal’in düşünce hayatına nasıl bir katkı yapmıştır?
A
A) Vatan millet sevgisine önem vermiştir.
B
B) Çağdaş gelişmeleri yakından takip etmiştir.
C
C) Bilimsel çalışmalara katkı sağlamıştır.
D
D) Sanat alanında çalışmaları desteklemiştir.
Soru 2
Bir Avrupa başkentinin sosyal hayatını gözlemlemesi ve görevi gereği Avrupa devletlerinin temsilcileriyle görüşme ve fikirlerini paylaşma imkanı bulması Mustafa Kemal’in fikir hayatının şekillenmesinde etkili olmuştur.

Verilen bilgiler Mustafa Kemal’in hayatını etkileyen aşağıdaki şehirlerden hangisi ile ilgilidir?
A
A) Selanik
B
B) Manastır
C
C) Sofya
D
D) İstanbul
Soru 3
Askerlikte yükselmenin tek yolu kurmaylık sınavını kazanmaktı. Böylece Harp Akademisine gidebilecekti.
Bir gün:
● “Kurmay subay olmazsan ne yaparsın?” diye yarı ciddi yarı şaka takılan sınıf arkadaşı Arif’i derhal susturmuştur.
● “Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak kurmay subay olacağım” diyerek cevap vermiştir.
Mustafa Kemal’in vermiş olduğu cevapla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
A) Duygusaldır
B
B) Kararlıdır
C
C) Liderdir
D
D) Birleştiricidir
Soru 4
Mustafa Kemal, Harp Okulu ve Harp Akademisindeki yıllarını İstanbul’da geçirdi. O, İstanbul’da bulunduğu dönemde bir yandan askerlik bilgisini derinleştirirken diğer yandan genel kültürünü geliştirme imkanı buldu. Fransa’dan getirttiği kitap, gazete ve dergileri okuyarak dünyayı tanıma imkanı buldu.

Metne göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
A) Sanat alanındaki gelişmelere ilgi duymamıştır.
B
B) Farklı ilgi alanlarına sahiptir.
C
C) Kendini sürekli geliştiren bir kişiliğe sahiptir.
D
D) Dünyada gelişen olaylara kayıtsız kalmamıştır.
Soru 5
Mustafa Kemal;
● Gelibolu Yarımadasında görev alması, Çanakkale Savaşlarındaki başarısını olumlu etkilemiştir.
● Çanakkale Savaşında, dünyanın tanıdığı bir komutan olmuştur.
Buna göre Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A
A) I. Dünya Savaşı’nda görev almıştır.
B
B) Yenilikçi bir subaydır.
C
C) İlk görev yeri Çanakkaledir.
D
D) Askeri alanda bir çok rütbe almıştır.
Soru 6
Atatürk, askerlik konusunda yetenekli bir subaydı. Birçok cephede savaşmasının yanı sıra askerlikle ilgili kitaplar yazarak kendisini edebiyat alanında geliştirmiştir. Ayrıca sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, inkılapçı ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.

Metinde Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?
A
A) Eğitimciliği
B
B) Çok yönlülüğü
C
C) İleri görüşlülüğü
D
D) Sanatseverliği
Soru 7
Selanik şehrinin;
I. Farklı milletlerin bir arada yaşaması
II. Gelişmiş bir kent olması
III. Batının önemli şehirleri ile ulaşımının olması
özelliklerinden hangilerinin Atatürk’ün fikir hayatının gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) I, II ve III.
Soru 8
Mustafa Kemal, I. Dünya Savaşı sonunda İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde, memleketin içinde bulunduğu durumdan nasıl kurtarılabileceğini araştırdı ve sonunda Anadolu’ya geçmeye karar verdi. Çünkü milletin kurtuluşu için verilmesi gereken mücadelenin, milletin gücü ile başarılabileceğine inanıyordu.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
A) Türk milletine güvenmektedir.
B
B) Padişaha bağlı hareket etmektedir.
C
C) Kurtuluşu Anadolu’da görmektedir.
D
D) Vatanseverlik duygularıyla hareket etmektedir.
Soru 9
Çanakkale’de denizden başarılı olamayan düşman kuvvetleri amaçlarına ulaşmak için çeşitli askeri stratejiler geliştiriyorlardı. Mustafa Kemal düşmanın Conkbayırı hattına saldıracağını ve buradan ilerleyebileceklerini düşünmüştür.

Sakarya Savaşını Başkomutan olarak yöneten ve attan düşerek yaralanmasına rağmen fedakarlık göstererek idareyi elinden bırakmayan Mustafa Kemal Paşa’ya “Mareşal” ve “Gazi” unvanı verilmiştir.

Buna göre Mustafa Kemal’in;
I. Açık sözlülüğü
II. Vatanseverlik
III. İleri görüşlülük
gibi özelliklerden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) I ve II.
C
C) II ve III.
D
D) I, II ve III.
Soru 10
Mustafa Kemal, Rum, Bulgar ve Sırpların Türk topraklarını ele geçirmek için bütün Rumeli’de nasıl çalıştıklarını öğrenmişti. 1897’de Yunanlılar Girit’te bağımsızlık savaşı açtılar. Türkler de Rumeli’de onlara karşı yürüyüşe geçti. Bir gece Mustafa Kemal ile bir arkadaşı, gönüllü olarak askere gitmek amacıyla okuldan kaçtılar.

Bu durum Mustafa Kemal’de aşağıdaki kişisel özelliklerinden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?
A
A) Çok yönlülüğünün
B
B) İleri görüşlülüğünün
C
C) Vatanseverliğinin
D
D) Açıksözlülüğünün
Soru 11
Mustafa Kemal İstanbul’a döndüğünde boğaza demir atmış İtilaf Devletlerinin donanmalarını görmüş ve “Geldikleri gibi giderler” sözünü söylemiştir. Türk Milleti’nin İtilaf Devletleri’ne karşı ortaya koyduğu şanlı mücadelenin ardından Kurtuluş Savaşı kazanılmış böylece Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki topraklarının üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Nitekim İtilaf Devletleri, geldikleri gibi geri gitmiş böylece Mustafa Kemal bir kez daha haklı çıkmıştır.

Metinde Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği üzerinde durulmuştur?
A
A) İleri görüşlülüğü
B
B) Milliyetçiliği
C
C) Bilimselliği
D
D) Vatanseverliği
Soru 12
Mustafa Kemal Atatürk, İtalya tarafından Trablusgarp’ın işgali sonrası gönüllü olarak bölgeye gitmiş ve halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek direnişi başlatmıştır.

Buna göre, Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) Askeri alanda tecrübe kazanmıştır.
B
B) Örgütleyici özelliğe sahiptir.
C
C) Askeri alandaki ilk başarısıdır.
D
D) Vatan bütünlüğünü önemsemiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir