8. Sınıf İnkılap Tarihi – Bir Kahraman Doğuyor Testi – 3

8. Sınıf İnkılap Tarihi - Bir Kahraman Doğuyor Testi - 3

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi - Bir Kahraman Doğuyor Testi - 3 isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal;
● Albaylık rütbesine yükseltilmiştir.
● Zaferin kazanılmasında etkili rol üstlenmiştir.
● Türk ve dünya kamuoyunca tanınmıştır.
Yukarıdaki gelişmeler I. Dünya Savaşı’nın hangi cephesinde gerçekleşmiştir?
A
A) Çanakkale Cephesi
B
B) Kafkas Cephesi
C
C) Galiçya Cephesi
D
D) Suriye–Filistin Cephesi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal’in fikir hayatının oluşmasında etkisi yoktur?
A
A) Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in
B
B) Namık Kemal’in hürriyetçi fikirlerinin
C
C) Halide Edip Adıvar’ın fikirlerinin
D
D) Ziya Gökalp’in milliyetçi fikirlerinin
Soru 3
“Yolunda yürüyen bir yolcunun ufku görmesi kafi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.’’

Mustafa Kemal’in bu sözü hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?
A
A) İleri görüşlülüğü
B
B) Vatanseverliği
C
C) Liderliği
D
D) Mantıklılığı
Soru 4
Mustafa Kemal’in, Sofya’da askeri ataşeliği görevini yaptığı sırada katıldığı faaliyetlerden hangisi onun milliyetçi kişiliğini gösterir?
A
A) Türklerin oturduğu bölgelere gidip gözlemlerde bulunması
B
B) Avrupa Devletlerinin temsilcileriyle dünyadaki gelişmeleri konuşması
C
C) Bulgaristan parlamentosunu ziyaret etmesi
D
D) Danslı müzikli toplantılara katılması
Soru 5
Mustafa Kemal’in askerlik görevi süresince cepheden cepheye koşması onun hangi kişilik özelliğini ön plana çıkarmaktadır?
A
A) İleri görüşlülüğü
B
B) Kararlılığı
C
C) Vatan ve Millet sevgisi
D
D) Disiplinli olduğu
Soru 6
Mustafa Kemal’in Osmanlı yönetimini yakından inceleyip tanıma fırsatı bulduğu şehir aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Sofya
B
B) İstanbul
C
B) Selanik
D
D) Suriye
Soru 7
Selanik şehrinin;
I. Bir liman kenti olup önemli bir ticaret merkezi konumunda olması
II. Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere kara ve demir yolu ile bağlı olması
III. Farklı dillerde birçok gazete ve derginin yayımlandığı bir yer olması
IV. Türklerle birlikte; Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermenilerin yaşamlarını sürdürmeleri
özelliklerinden hangileri Selanik şehrinin çok uluslu yapısının göstergesidir?
A
A) I ve II.
B
B) II ve III.
C
C) II ve IV.
D
D) III ve IV.
Soru 8
Mustafa Kemal; “Ordunun siyasetten uzak durması” yönündeki düşüncesini ne zaman edinmiştir?
A
A) Selanik Askeri Rüştiyesinde, arkadaşlarıyla sohbet ederken
B
B) Sofya’da Türkler’in sorunlarıyla ilgilendiği sırada
C
C) Manastır Askeri İdadisindeki öğretmenleriyle görüşmelerinde
D
D) Balkan Savaşları’nın siyasi nedenlerle kaybedilmesi üzerine
Soru 9
Büyük bir asker ve ender yetişen bir komutan olan Mustafa Kemal, sahip olduğu komutanlık yeteneğini çeşitli cephelerde ve savaş alanlarında kazandığı tecrübelerle pekiştirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerden biri değildir?
A
A) Çanakkale Savaşı
B
B) Trablusgarp Savaşı
C
C) Kanal Cephesi
D
D) Suriye-Filistin Cephesi
Soru 10
Selanik’te çeşitli dinlerden ve milletlerden insanlar bir arada yaşıyorlardı.

Bu bilgiye göre Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
A) Kültür çeşitliliğinin bulunduğu
B
B) Ticaretin gelişmiş olduğu
C
C) Osmanlı’nın en kalabalık şehri olduğu
D
D) Ulaşım ağının gelişmiş olduğu
Soru 11
Mustafa Kemal’in Sofya’da yaptıklarından hangisi ileride kurulacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi için bir fikir edinmesini sağlamıştır?
A
A) Türklerin oturduğu bölgeleri dolaşması
B
B) İlk kez bir opera gösterisine katılması
C
C) Bulgaristan Türklerinin eğitim faaliyetlerini gözlemlemesi
D
D) Bulgar parlamentosunu ziyaret ederek görüşmelerde bulunması
Soru 12
Mustafa Kemal, “Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih Öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu.

Buna göre Manastır, Mustafa Kemal’in fikir hayatında aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olmuştur?
A
A) Şiire olan merakı artmıştır.
B
B) Dünyayı tanıma imkanına kavuşmuştur.
C
C) Tarih bilinci gelişmiştir.
D
D) Askerlik yeteneğini geliştirmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir