8. Sınıf İnkılap Tarihi – Bir Kahraman Doğuyor Testi – 4

8. Sınıf İnkılap Tarihi - Bir Kahraman Doğuyor Testi - 4

Tebrikler - 8. Sınıf İnkılap Tarihi - Bir Kahraman Doğuyor Testi - 4 isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Selanik, Rumeli’de yer alan bir Osmanlı kentiydi. Limanıyla Ege’ye açılan şehir, Osmanlı’nın Avrupa ile ticaretinde önemli bir konuma sahipti. Birçok şehirle demiryolu bağlantısı bulunmaktaydı.
Bu bilgilere göre;
I. Selanik jeopolitik olarak önemli bir noktadadır.
II. Ulaşım ağı gelişmiştir.
III. Denize kıyısı bulunmaktadır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) I ve II.
C
C) II ve III.
D
D) I, II ve III.
Soru 2
Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletlerde yaşamaktaydı.

Bu bilgilere göre Selanik ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A
A) Çok uluslu bir yapıdadır.
B
B) Farklı kültürler bir arada yaşamaktadır.
C
C) Farklı dini inançlar görülmektedir.
D
D) Türklerden sonra en kalabalık millet Rumlardır.
Soru 3
Ekonomik ve kültürel canlılığın hakim olduğu, işlek bir limana sahip olan ve Avrupa ile demir yolu bağlantısı bulunan Selanik, Osmanlı Devleti’nin her bakımdan en gelişmiş şehirlerinden biriydi.

Metinde Selanik şehrinin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?
A
A) Sosyal
B
B) Dini
C
C) İktisadi
D
D) Kültürel
Soru 4
Mustafa Kemal, Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerini okumaya başlamış ve Avrupalı düşünürlerin hürriyet ve özgürlük ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir.

Parçada Mustafa Kemal’in fikir hayatını etkileyen hangi şehir hakkında bilgi verilmiştir?
A
A) İstanbul
B
B) Sofya
C
C) Selanik
D
D) Manastır
Soru 5
Anafartalar Zaferi’nden sonra, Mustafa Kemal ismi herkes için kahraman anlamı taşıyordu. Aynı cephede görev yapan Türk askeri için onun adı moral kaynağı ve cesaret demekti. İngiliz General Hamilton bile günlüğüne, Türk askerinin çok iyi komuta edildiğini yazıyordu.

Mustafa Kemal’in Milli Mücadele’nin başına geçmesinde etkili olan ve “Anafartalar Kahramanı” olarak anılmasını sağlayan zafer hangi cephede yaşanmıştır?
A
A) Kafkas Cephesi
B
B) Suriye-Filistin Cephesi
C
C) Kanal Cephesi
D
D) Çanakkale Cephesi
Soru 6
Mustafa Kemal gelecekteki liderliğinin ilk işaretlerinden birini Kurmay yüzbaşı olarak Şam’da bulunduğu sırada verdi. Ülkenin içinde bulunduğu sorunlara çözüm üretmek amacıyla birkaç arkadaşıyla birlikte gizlice ---- kurdu.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
A) Milli Kongre Cemiyeti
B
B) Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
C
C) İttihad ve Terakki Fırkası
D
D) Cumhuriyet Halk Fırkası
Soru 7
  • Selanik
  • Manastır
  • Sofya
  • İstanbul
Yukarıda verilen şehirlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Osmanlı Devletine başkentlik yapan şehirler
B
B) Mustafa Kemal’in fikirlerinin oluşumuna etki eden şehirler
C
C) Avrupa Devletlerinin elçilikleri olduğu şehirler
D
D) Mustafa Kemal’in askeri eğitim aldığı şehirler
Soru 8
  • I. Kafkasya Cephesi
  • II. Çanakkale Cephesi
  • III. Suriye-Filistin Cephesi
Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasında hangi cephelerde göstermiş olduğu başarılar etkili olmuştur?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) I, II ve III.
Soru 9
Selanik’te Türklerle birlikte Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletlerde yaşamaktaydı.

Buna göre, Selanik şehrinin, Fransız İhtilali’nin getirmiş olduğu fikir akımlarının hangisinden daha fazla etkileneceği söylenebilir?
A
A) Eşitlik
B
B) Adalet
C
C) Hürriyet
D
D) Milliyetçilik
Soru 10
İtalyanlar, Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırdılar. Bütün Ege ve Akdeniz’in İtalyan hâkimiyetinde olması nedeni ile Osmanlı Devleti bölgeye asker ve malzeme gönderemiyordu. Durumu gören genç subaylar Osmanlı Devleti’nin de desteğini alarak bölgeye gitmeye başladılar. Mustafa Kemal’de Trablusgarp’a gitmek istedi. Başlangıçta bu isteği reddedilen Mustafa Kemal, “Gazeteci Şerif” adıyla Naci, Hakkı ve Yakup Cemil Beyler ile yola çıkarak bölgeye ulaştı. İlk işi yerli halkı İtalyan işgaline karşı örgütlemek oldu. Böylece Mustafa Kemal ilk defa bir savaşta yer alarak tarih sahnesine çıktı.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
A) Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde İtalyanlar tarafından Osmanlı topraklarının bir kısmı işgal edilmiştir.
B
B) Osmanlı Devleti Trablusgarp’taki İtalyan işgaline karşı tüm kaynaklarını kullanarak karşılık vermiştir.
C
C) İşgaller karşısında Mustafa Kemal ve arkadaşları yöre halkını organize ederek direniş göstermiştir.
D
D) Osmanlı Devleti Akdeniz ve Ege Denizi’nin İtalyanlar tarafından tutulması nedeni ile bölgeye yardım gönderememiştir.
Soru 11

I. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması
II. Trablusgarp’taki halk direnişini örgütlemesi
III. Selanik’teki Askeri Rüştiyesi’nde öğretmeni tarafından “Kemal” ismi verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’ndaki liderliğinin işaretleri olarak kabul edilebilir?
A
A) I ve II.
B
B) I ve III.
C
C) II ve III.
D
D) I, II ve III.
Soru 12
Mustafa Kemal’in Harp Okulu’nda milletin uğradığı ağır felaketler karşısında arkadaşlarına hitaben “Ben sizler gibi uyuyamıyorum. Sabahlara kadar gözüm açıktır.” diyerek durumunu belirtmesi onun aşağıda verilen kişilik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?
A
A) Kararlılığı
B
B) İleri görüşlülüğü
C
C) Vatanseverliği
D
D) Bilimselliği
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir