9. Sınıf Edebiyat – Otobiyografi – Mektup – Günlük – Blog Testi Çöz

9. Sınıf Edebiyat – Otobiyografi – Mektup – Günlük – Blog Testi Çöz


Soru – 1:

Aşağıdakilerden hangisi bir biyografiden alınmıştır?

A) Türkiye’ye dönüp dönmeyeceğimiz bir haftaya kadar anlaşılır. Zaten birçok dönen var. Mesela, Sabri Esat gidiyor.
B) Sülün kız, bir de gözünü açıp bakmış ki ne görsün. Misli menendi yok bir bahçe! Bir yanında kuşlar şakıyor, bir yanında sular akıyor.
C) Birkaç gündür İstanbul’daydım, yeni döndüm. Hisar dergisinin mart sayısını da ancak bugün okudum.
D) Ali Rıza Bey evvela şaşırdı, oğlunun da öteki çocukları gibi değiştiğine hükmetti. Fakat biraz sonra anladı ki Şevket yine eski Şevket’tir.
E) Diyarbakır’da doğan yazar, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu şehirde; yükseköğrenimini ise Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]


Soru – 2:

Aşağıdaki dizelerden hangisi biyografik / otobiyografik bir içeriğe sahiptir değildir?

A) Ben İsmet Özel, şair, 40 yaşında.
Her şey ben yaşarken oldu, bunu bilsin insanlar
ben yaşarken koptu tufan
ben yaşarken yeni baştan yaratıldı kâinat

B) Yüksek bir soydandı
İslam’la onurlandı
Kısaküreklerden
Aslen Maraşlı

C) Ben Orhan Veli
“Yazık oldu Süleyman Efendiye”
Mısra-i meşhurunun mübdii
Duydum ki merak ediyormuşsunuz,
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvela adamım, yani

D) Seni boydan boya sevmişim,
Ta Kars’a kadar Edirne’den.
Toprağını, taşını, dağlarını
Fırsat buldukça övmüşüm.

E) 1902’de doğdum
doğduğum şehre dönmedim bir daha
geriye dönmeyi sevmem
üç yaşımda Halep’te paşa torunluğu ettim

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]


Soru – 3:

Aralık 1872’de İstanbul Fatih’te, Sarıgüzel’de doğdu. Babası küçük yaşta tahsil için Arnavutluk’un İpek kazası Şuşisa köyünden İstanbul’a gelmiş Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi’dir. Annesi ise aslen Buharalı olup Tokat’a yerleşmiş bir aileden Emine Şerife Hanım’dır. Emir Buhari Mahalle Mektebinde ilköğrenimine başlayan Mehmet Akif burada iki yıl okuduktan sonra Fatih Muvakkithanesinin yanındaki ibtidai mektebine yazılır.

Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir hatırayı paylaşmak
B) Bir olayı anlatmak
C) Bir fikri benimsetmek
D) Bir kişiyi tanıtmak
E) Bir eseri değerlendirmek

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]


Soru – 4:

Özel mektuplarla edebî mektupların karşılaştırıldığı,

  1. Özel mektupta daha çok günlük konuşma dili kullanılırken edebî mektupta sanat değeri taşıyan bir dil kullanılır.
  2. Edebî mektuplar tanınmış sanatçılar, düşünürler vb. kişiler arasında; özel mektuplar ise arkadaş, dost ve akrabalar arasında yazılır.
  3. Özel mektuplarda kişilerin birbirlerine yönelik samimi duygu ve düşüncelerinin, edebî mektupta ise daha ciddi bir üslupla sanat ve edebiyat konularının paylaşılması amaçlanır.

numaralanmış çıkarımlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II. C) I ve III. D) II ve III. E) I, II ve III.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]


Soru – 5:

Ziya Gökalp, 1908’de İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır, Van ve Bitlis heyetlerinin müfettişliğine atanmıştır. 1909 yılında Darülfünunda hocalık yapmak üzere İstanbul’a gelen Gökalp orada birkaç ay kalmış, yeterli ücret alamadığı için tekrar Diyarbakır’a dönerek “Peyman” gazetesini çıkarmaya başlamıştır.

Bu parça Ziya Gökalp’in biyografisinin hangi kesitinden alınmıştır?

A) Mesleği B) Eğitimi C) Ailesi D) Fikirleri E) Eserleri

[sg_popup id=”14807″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]


Soru – 6:

Londra, 10 Ağustos 1990

Ahmetçiğim,
Uzun bir zamandır seninle şöyle rahat rahat dertleşemedim.
Bu fırsatı yeni yakalıyorum.
Kusuruma bakmamışsındır sen, seni tanırım.

Gözlerinden öperim, bütün dostlara selamlar.

Bu örnekten hareketle mektup türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bir hitap sözüyle başlar.
B) Etkisinin artması için sanatlı bir dil kullanılır.
C) Giriş bölümünde mektubun yazılış amacı belirtilir.
D) Sonunda selam ve iyi dilekler söylenir.
E) Sağ üst kısımda yazıldığı ver ve tarih belirtilir.

[sg_popup id=”14806″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]


Soru – 7:

E-posta ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?

A) Bilgisayarlar veya bir ağ içindeki belli gönderim merkezleri arasındaki elektronik bilgi iletişimidir.
B) Mektuptan farkı; e-postalara resim, müzik, video gibi her türlü dosyanın eklenebilmesi ve alıcının bilgisayarına gönderilebilmesidir.
C) Günümüzde mektuplara göre daha yaygındır ve alıcıya daha hızlı ulaşmaktadır.
D) E-posta hizmetlerinden yararlanabilmek için e-posta hesabı açmak gerekir.
E) E-posta adreslerinde sırasıyla kullanıcının adı, adres işareti, nokta, site uzantısı ve e-posta sağlayıcısının adı yer almaktadır.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]


Soru – 8:

10 Teşrinievvel

Bu sabah alaya hareket ettik ancak karargâha ancak öğleden sonra ulaşabildik. Henüz çadırlar kurulmadı. Ben çok yorgunum. Üstelik biraz da başım ağrıyor. Nasıl ağrımasın? Yoldaki molada elimize iki gün öncesine ait bir gazete parçası geçmişti ve orada okuduğumuz bir haber savaşın tüm seyrini değiştirecek türdendi.

Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

A) Anı B) Mektup C) Günlük D) Biyografi E) Gezi yazısı

[sg_popup id=”14805″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]


Soru – 9:

11 Şubat Pazartesi / Bursa’da

Geçmiş yıllarda Bursa’da iki kış geçirdim. Hem de öğretmen olarak. Okulum Bursa’nın dış mahallesinde idi. Çamurlu bir yoldan giderdim bata çıka. Öğrenciler ne oldu? Büyümüşlerdir. Ya okul? Gitmeli mi, aramalı mı eski günleri? İçimden gelmiyor. Bugünü yaşamak daha iyi. Şehirde dolaştık. Yeni yapılar, mağazalar… Anılar ölmüş.

Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır.
B) Bir tür iç konuşma söz konusudur.
C) Samimi bir üslup kullanılmıştır.
D) Bir günlükten alınmıştır.
E) Hâkim duygu özlemdir.

[sg_popup id=”14794″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]


Soru – 10:

İlk blog 1991’de oluşturulmakla beraber geniş bir kitle tarafından tanınması, “weblog” adıyla 1997 yılında gerçekleşmiştir. Blogların ortaya çıkış sebepleri arasında bilgi ve iletişim teknolojisindeki ilerlemeler, internet kullanımının yaygınlaşması ve kullanım alanlarının farklılaşması, müşterilerin bilinçlenmesi ve daha çok söz sahibi olmak istemeleri gibi unsurlar yer almaktadır. Bloglar temelde sınırları olmayan üç kategoriye ayrılmıştır. Ağırlıklı olarak metinlerden, fotoğraf, video veya seslerden oluşmaları önem teşkil etmemektedir. Kişisel, profesyonel ya da her iki özelliğe birden de sahip olabilmektedir. Hepsi teknolojik, siyasi ve günlük kategoriler olarak ayrılabilmektedir. En yaygın ve geleneksel olanı, bir kişinin yayımladığı kişisel bloglar, çevrim içi bir günlük veya yorum olarak işlemektedir. Haber içerikli bloglar ve politik bloglar en çok dikkat çeken türlerdir.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Blogların alt türlerinden söz edilebilir mi?
B) Blogların içerisinde ne tür veriler yer almaktadır?
C) Blogların ortaya çıkması hangi nedenlere bağlanabilir?
D) Blog sözcüğü ne anlama gelmektedir?
E) Bloglar hayatımıza ne zaman girmiştir?

[sg_popup id=”14804″ event=”inherit”][ Cevap için tıkla ][/sg_popup]You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir