YKS TYT Türkçe – Sıfat (Ön Ad) Testi – 1 Soruları Çöz

Soru - 1

Yaşamak şakaya gelmez
büyük (I) bir ciddiyetle yaşayacaksın
bir (II) sincap gibi mesela
yani yaşamanın (III) dışında ve ötesinde hiçbir (IV) şey beklemeden
yani bütün (V) işin gücün yaşamak olacak

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Soru - 2

Niteleme sıfatları çekim eki aldığında adlaşır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralın dışında adlaşan bir sıfat kullanılmıştır?

A) Gelenin gideni aratacağını söylerdi her zaman büyükbabam.
B) Kırmızıyı ben taktım, kardeşimse mavi eldivenleri tercih etti.
C) Başıma ne geldiyse büyüklerimi dinlememekten geldi.
D) Yolculuklarda bir tanıdığının olması o yolculuğu zevkli kılar.
E) İsteyen burada kalsın, isteyen benimle maça gelsin.

Soru - 3

I. Terzilik, emek ve sabır isteyen mesleklerin en başında gelir.
II. Günlük, insanların iç dökme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
III. Sokağın başında toplanan birtakım kişiler bağırıp çağrışıyordu.
IV. Selçuk Bey’in sınıf arkadaşıyla otuz yıl önceden arkadaş çıktık.
V. Geniş ve verimli topraklarıyla Çukurova, bereket dağıtıyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Soru - 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı yoktur?

A) Sıcacık bir çorbanın yerini ne tutabilir şu soğuk havada?
B) Kardeşim şu dakikalarda bademcik ameliyatı oluyor.
C) İçeriye uzunca boylu bir adam girince tüm başlar ona çevrildi.
D) Mezuniyet balosu için mavimtırak bir elbise tercih etmiştim.
E) Kadının üzerinde sarımsı renklerde bir kazak vardı.

Soru - 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Şair “Yağmur iğri iğri düşer toprağa” derken ne düşünüyordu acaba?
B) Eyvah eyvah, çocuğumu kaybettim, diye ağlıyordu kadın.
C) Onun kılık kıyafeti her zaman düzgün ve temiz olurdu.
D) İrili ufaklı taşları cebimize doldurur, dereye atardık çocukluğumuzda.
E) Zaman zaman sahafları dolaşır, ne var ne yok bakarım.

Soru - 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı sıfatla sağlanmıştır?

A) Ne bekleşip duruyorsunuz kapının önünde?
B) Âlim Bey hanginizi çağırdı görüşmek için?
C) Mükemmel bir şiir yazmak mümkün müdür?
D) Sözlerinizi nasıl değerlendirmeliyiz?
E) Neredeki masayı boyamamızı istediniz?

Soru - 7

Kimi birleşik sıfatlarda adla sıfatın yeri değiştirilip ada iyelik eki getirilir.

Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir birleşik sıfat vardır?

A) Beş günlük bir yürüyüşün sonunda askerler Yemen Cephesi’ne vardılar.
B) Yanımıza yaşı genç bir adam oturdu ve yolculuk süresince hiç konuşmadı.
C) Ankara’nın tarihî mekânlarını rehber eşliğinde gezeceğiz bugün.
D) Aklımızın en karışık olduğu anlarda bize çıkış yolu gösterirdi.
E) Hiç bilmediğim bu şehirde beş parasız bir şekilde kalakalmıştım.

Soru - 8

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sıfat tamlamasıdır?

A) Yaşamak, karanlık geceye rağmen buğulanmış pencere camına güneşi çizebilmektir.
B) Karşılaşılan zorluklar ne kadar büyükse onları aşmak da o kadar gurur vericidir.
C) Başarı, her gün gösterilen küçük çabaların bileşimidir.
D) Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat oluşturan adamdır.
E) Gerçek cömertlik, insanlara hiçbir zaman, yapanı bilmeyecekleri bir iyilik sunmaktır.

Soru - 9

I. Şimdi tarlalarda güneş vardır.
II. Karlar donmuştur otların uçlarında
III. Artık akşamları dinlenemem
IV. Başım avuçlarında
V. İçi korku dolu kış gecesi

Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Soru - 10

Fotoğraflarıyla toplumsal hafızamızın oluşumunda önemli bir yeri olan “İstanbul’un gözü” Ara Güler, 90 yaşında hayata veda etti. (II) Ara Güler, İstanbul’un semtlerini sokak sokak belgelerken “an”ın özgünlüğünü yakalamaya çalışan yalın bir üslubun takipçisi oldu. (III) Yıllarca Anadolu’yu bir uçtan diğerine gezerek el emeğiyle çalışan halkın portrelerini çıkardı. (IV) 20’li yaşlarında başlayan kariyerine sayısız ulusal ve uluslararası ödül sığdırdı. (V) Alfred Hitchcock, Salvador Dalí, Pablo Picasso, John Berger, Bertrand Russell gibi pek çok önemli sanatçı ve düşünürün portresini çekti.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması, sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Soru - 11

Kalın gözlükleri altında iri, mavi gözleri süzüyordu. Altmışlık şişman bir ihtiyar sanılacaktı. Hâlbuki bu zavallı kadıncağız, henüz kırk beşinde bile değildi. Yirmi beş sene mütemadi, ağır, nihayetsiz bir iktisat sabrıyla dişten, tırnaktan artırarak biriktirdiği servetin dünyada en ziyade sevilmesi icap eden bir vücut tarafından aşırılması, onu birdenbire çökertmiş, birkaç ay içinde saçlarını ağartmıştı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Sayı sıfatı
B) Küçültme sıfatı
C) Belgisiz sıfat
D) İşaret sıfatı
E) Adlaşmış sıfat

Soru - 12

Aşağıdaki soruların hangisine verilen cevap sıfat değildir?

A) Sınıfınız kaç kişi?
‒ Yirmi
B) Ne renk bir araba alacaksın?
‒ Mavi
C) Nasıl bir tatil planlıyorsunuz?
‒ Uzun ve dinlendirici
D) Tiyatroya ne zaman gideriz?
‒ Üç gün sonra
E) Hangi binada oturuyorsun?
‒ ŞuradakiYou may also like...