YKS TYT Türkçe – Sıfat (Ön Ad) Testi – 2 Soruları Çöz{“questions”:{“o15lr”:{“title”:”Soru – 1<\/span><\/strong>

S\u0131fat tamlamas\u0131nda tamlayan ve tamlanan yer de\u011fi\u015ftirebilir.
A\u015fa\u011f\u0131daki dizelerin hangisinde buna \u00f6rnek vard\u0131r?<\/strong>

A) Ya\u011f\u0131z atlar ki\u015fnedi, me\u015fin k\u0131rba\u00e7 \u015faklad\u0131,
Bir dakika araba yerinde duraklad\u0131.
B) G\u00fcne\u015ftir d\u00fc\u015fen turuncusunda menek\u015feler sunar\u0131m
Gece art\u0131k hi\u00e7 d\u00f6n\u00fclmeyecek yerlerdeki o sevgiliye
C) Bir k\u00e2inat a\u00e7\u0131l\u0131r, geni\u015f, sonsuz, b\u00fcy\u00fcl\u00fc
Bu g\u00fcn\u00fcn r\u00fczg\u00e2r\u0131nda y\u0131kanan mazi g\u00fcl\u00fc
D) Veda ettim gen\u00e7li\u011fimin gams\u0131z ge\u00e7en r\u00fcyas\u0131na,
\u00c7\u0131kt\u0131m a\u015fk\u0131n nihayeti bulunmayan sahras\u0131na
E) Hey g\u00f6klere duman durmu\u015f da\u011flar hey
De\u011firmenin \u00fcst\u00fc her g\u00fcn yel olmaz”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“ywk1n”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”ywk1n”,”index”:0},”0f6hu”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”0f6hu”,”index”:1},”m7mzg”:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”m7mzg”,”index”:2},”98xx3″:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”98xx3″,”index”:3},”9kavo”:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”9kavo”,”index”:4}},”id”:”o15lr”,”index”:0},”1wvtp”:{“title”:”Soru – 2<\/span><\/strong>

A\u015fa\u011f\u0131daki c\u00fcmlelerin hangisinde peki\u015ftirme s\u0131fat\u0131 yoktur?<\/span><\/strong>

A) \u00c7ocuklar bah\u00e7ede zevkli mi zevkli bir oyuna dalm\u0131\u015flard\u0131.
B) Masmavi ufuklara yelken a\u00e7al\u0131m hep beraber.
C) Sahil boyunca iri iri ta\u015flar d\u00f6\u015femi\u015fler k\u0131y\u0131ya.
D) Adam, her h\u00e2liyle perperi\u015fan g\u00f6r\u00fcn\u00fcyordu.
E) K\u0131z\u0131lcahamam, so\u011fuk so\u011fuk sular\u0131yla \u00fcnl\u00fcd\u00fcr.”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“3mrdc”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”3mrdc”,”index”:0},”m001p”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”m001p”,”index”:1},”qicwg”:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”qicwg”,”index”:2},”ys75z”:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”ys75z”,”index”:3},”9clbt”:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”9clbt”,”index”:4}},”id”:”1wvtp”,”index”:1},”z6q0m”:{“title”:”Soru – 3<\/span><\/strong>

A\u015fa\u011f\u0131daki c\u00fcmlelerin hangisinde isim tamlamas\u0131n\u0131n tamlanan\u0131 adla\u015fm\u0131\u015f s\u0131fatt\u0131r?<\/strong>

A) Buraya kadar anlat\u0131lanlar\u0131n bir\u00e7o\u011fu konuya iyi birer \u00f6rnekti.
B) Sessiz at\u0131n \u00e7iftesi pek olur, diye bo\u015fa dememi\u015f atalar.
C) \u0130yilerin dostlu\u011funu kazanabilirseniz bir \u00f6m\u00fcr k\u00e2r edersiniz.
D) \u015eu so\u011fuklar\u0131 bir atlatal\u0131m elbet daha iyi bir yere ta\u015f\u0131n\u0131r\u0131z, demi\u015fti.
E) Bu y\u00f6renin tatl\u0131lar\u0131 tuzlular\u0131ndan daha me\u015fhurdur.”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“qwlqc”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”qwlqc”,”index”:0},”0l25y”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”0l25y”,”index”:1},”38s8p”:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”38s8p”,”index”:2},”f2mqg”:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”f2mqg”,”index”:3},”uzfv6″:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”uzfv6″,”index”:4}},”id”:”z6q0m”,”index”:2},”5z0ht”:{“title”:”Soru – 4<\/span><\/strong>

I. Zavall\u0131 adamca\u011f\u0131z, ne kadar da hevesli g\u00f6r\u00fcn\u00fcyordu!
II. Bu minicik eller \u00e2deta d\u00fcnyan\u0131n y\u00fck\u00fcn\u00fc ta\u015f\u0131yordu.
III. Orman, bu mevsimde sar\u0131ms\u0131 bir renge b\u00fcr\u00fcn\u00fcr.
IV. \u0130ncecik giyinen karde\u015fim yol boyunca titreyip durdu.
V. Hulusi Bey, uzunca konu\u015fup dinleyicileri s\u0131km\u0131\u015ft\u0131.

Numaralanm\u0131\u015f c\u00fcmlelerin hangilerinde k\u00fc\u00e7\u00fcltme s\u0131fat\u0131 kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r?<\/strong>

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve V. E) IV ve V.”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“u1tjz”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”u1tjz”,”index”:0},”dxk0z”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”dxk0z”,”index”:1},”go9ez”:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”go9ez”,”index”:2},”cqetj”:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”cqetj”,”index”:3},”7cj5w”:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”7cj5w”,”index”:4}},”id”:”5z0ht”,”index”:3},”9iayt”:{“title”:”Soru – 5<\/span><\/strong>

A\u015fa\u011f\u0131dakilerin hangisinde \u201cbir\u201d s\u00f6zc\u00fc\u011f\u00fc say\u0131 s\u0131fat\u0131 olarak kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r?<\/strong>

A) Annem, bir kilo bu\u011fday\u0131 kazan\u0131n i\u00e7ine bo\u015faltt\u0131.
B) Bir an kalbim heyecandan duracak sand\u0131m.
C) Kim bilir, belki bir g\u00fcn tekrar gelirim buralara.
D) Samimi bir dille yazan sanat\u00e7\u0131lar\u0131 takdir ediyorum.
E) \u00c7ocuklar hep bir a\u011f\u0131zdan \u015fark\u0131 s\u00f6ylemeye ba\u015flad\u0131lar.”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“3x9bi”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”3x9bi”,”index”:0},”ueuib”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”ueuib”,”index”:1},”qixwg”:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”qixwg”,”index”:2},”4wuwr”:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”4wuwr”,”index”:3},”khf2y”:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”khf2y”,”index”:4}},”id”:”9iayt”,”index”:4},”4g3xb”:{“title”:”Soru – 6<\/span><\/strong>

A\u015fa\u011f\u0131daki dizelerin hangisinde \u201cbu\u201d s\u00f6zc\u00fc\u011f\u00fc i\u015faret s\u0131fat\u0131 olarak kullan\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131r?<\/span><\/strong>

A) G\u00f6kten gelerek g\u00f6nl\u00fcne r\u00fczg\u00e2r gibi inmi\u015f,
Bir s\u0131r ki bu, \u00f6lsen bile a\u00e7amazs\u0131n…
B) Demedim mi bu hasret bitirir seni
Ay dolan\u0131r gider, yaln\u0131z kal\u0131rs\u0131n
C) S\u0131rr\u0131m\u0131 s\u00f6yl\u00fcyorum vefak\u00e2r bal\u0131klara
Yaln\u0131z onlar tutacak bu d\u00fcnyada yerimi
D) Korkuyorum anneci\u011fim, nerde ellerin
Bu gecelerden ki kalbe a\u015fina
E) Arzu dolu, ya\u015famak dolu,
Bu eller miydi resimleri tutarken uyuyan”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“vbs6t”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”vbs6t”,”index”:0},”5feqz”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”5feqz”,”index”:1},”esae5″:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”esae5″,”index”:2},”tvoal”:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”tvoal”,”index”:3},”i3m9p”:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”i3m9p”,”index”:4}},”id”:”4g3xb”,”index”:5},”6dmr1″:{“title”:”Soru – 7<\/span><\/strong>

Ate\u015f<\/strong><\/span> (I) gibi bir nehr ak\u0131yordu
Ruhumla o<\/strong><\/span> (II) ruhun aras\u0131ndan
Bahsetti derinden<\/strong><\/span> (III) ona halim
A\u015fk\u0131n bu<\/strong><\/span> (IV) onulmaz<\/strong><\/span> (V) yaras\u0131ndan.

Bu dizelerde numaralanm\u0131\u015f s\u00f6zc\u00fcklerden hangisi s\u0131fat g\u00f6revinde kullan\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131r?<\/span><\/strong>

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“8xhud”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”8xhud”,”index”:0},”s4v0e”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”s4v0e”,”index”:1},”zcm2r”:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”zcm2r”,”index”:2},”zkli7″:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”zkli7″,”index”:3},”jjxr2″:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”jjxr2″,”index”:4}},”id”:”6dmr1″,”index”:6},”xa0va”:{“title”:”Soru – 8<\/span><\/strong>

Sevdiklerim<\/strong><\/span> (I) g\u00f6\u00e7\u00fcp gidiyorlar birer birer
Ay ge\u00e7miyor ki almayay\u0131m gaml\u0131 bir haber<\/strong><\/span> (II).
Kalbim zaman zaman bu haberlerle burkulu<\/strong><\/span> (III);
Zihnim d\u00fc\u015f\u00fcnceden da\u011f\u0131n\u0131k<\/strong><\/span> (IV), g\u00f6zlerim dolu<\/strong><\/span> (V).

Bu dizelerde numaralanm\u0131\u015f s\u00f6zc\u00fcklerden hangisi adla\u015fm\u0131\u015f s\u0131fat de\u011fildir?<\/span><\/strong>

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“hz4uf”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”hz4uf”,”index”:0},”dlrma”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”dlrma”,”index”:1},”y4jwx”:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”y4jwx”,”index”:2},”7suqb”:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”7suqb”,”index”:3},”lz5tp”:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”lz5tp”,”index”:4}},”id”:”xa0va”,”index”:7},”n6gze”:{“title”:”Soru – 9<\/span><\/strong>

\u0130ki \u015fehri var gecenin, biri g\u00f6z\u00fcmde
t\u00fct\u00fcyor, birinin duman\u0131 \u00fcst\u00fcnde ya\u011fmur
gibi \u00e7\u00f6ken siste, bana bu uykusuz
\u015fehri niye b\u0131rakt\u0131n, g\u00f6ze alamad\u0131\u011f\u0131m
bir \u015fehrin yerine b\u00fct\u00fcn \u015fehirlerdesin

Bu dizelerde a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yoktur?<\/span><\/strong>

A) \u0130\u015faret s\u0131fat\u0131
B) Say\u0131 s\u0131fat\u0131
C) Niteleme s\u0131fat\u0131
D) Belgisiz s\u0131fat
E) Soru s\u0131fat\u0131″,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“tad3v”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”tad3v”,”index”:0},”8s303″:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”8s303″,”index”:1},”mz2t4″:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”mz2t4″,”index”:2},”1c6zv”:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”1c6zv”,”index”:3},”m04dl”:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”m04dl”,”index”:4}},”id”:”n6gze”,”index”:8},”mceli”:{“title”:”Soru – 10<\/span><\/strong>

(I) Sosyal medya, ileti\u015fimi fonksiyonel k\u0131lsa da duygular\u0131 ve niyetleri \u00f6rten bir yap\u0131ya sahip. (II) Samimiyeti gizleyen bir do\u011fas\u0131 var. (III) Nostalji g\u00fczellemeleri yapmak istemem fakat mektup bile duygular\u0131m\u0131z\u0131 daha rahat ifade etmemizi sa\u011fl\u0131yormu\u015f, bunu anlayabiliyoruz. (IV) Mektuptan daha h\u0131zl\u0131 ve en az mektup kadar uzun yazabilece\u011fimiz bu mecra neden mektup kadar samimi de\u011fil? (V) \u00c7\u00fcnk\u00fc oran\u0131n bizim olu\u015fturmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z, kendine has bir ahl\u00e2k\u0131 var.

Bu par\u00e7ada numaralanm\u0131\u015f c\u00fcmlelerin hangisinde s\u0131fat kullan\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131r?<\/span><\/strong>

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“k03q9”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”k03q9″,”index”:0},”ld9gb”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”ld9gb”,”index”:1},”pif19″:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”pif19″,”index”:2},”z1pz7″:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”z1pz7″,”index”:3},”jcsqx”:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”jcsqx”,”index”:4}},”id”:”mceli”,”index”:9},”klzio”:{“title”:”Soru – 11<\/span><\/strong>

A\u015fa\u011f\u0131daki c\u00fcmlelerin hangisinde t\u00fcremi\u015f s\u0131fata yer verilmemi\u015ftir?<\/span><\/strong>

A) \u015eair dostlarla so\u011fuk bir kas\u0131m ak\u015fam\u0131nda her zamanki mek\u00e2n\u0131m\u0131zda bulu\u015ftuk.
B) \u0130nsan, sevdiklerine hediye vermek istiyorsa i\u00e7ten bir \u015fiir yazmal\u0131.
C) \u00dcrpertici bir karanl\u0131kta ilerleyerek s\u00fcvarilerin bulundu\u011fu alana vard\u0131k.
D) \u201cZalim gurbet\u201d diye ba\u015fl\u0131yorsa bir \u015fiir hemencecik okumak isterim.
E) \u00dcnl\u00fc insanlar\u0131n ya\u015famlar\u0131n\u0131n p\u0131r\u0131lt\u0131s\u0131 cezbeder baz\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131.”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“429a6”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”429a6″,”index”:0},”vbf0v”:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”vbf0v”,”index”:1},”327e3″:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”327e3″,”index”:2},”rx030″:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”rx030″,”index”:3},”wyt80″:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”wyt80″,”index”:4}},”id”:”klzio”,”index”:10},”ef379″:{“title”:”Soru – 12<\/span><\/strong>

A\u015fa\u011f\u0131daki dizelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme s\u0131fat\u0131 alm\u0131\u015f bir isim kullan\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r?<\/strong>

A) Geceler kur\u015fun gibi iner \u00fcst\u00fcme birden
B) Hayalin \u00e7\u0131k\u0131p gelir uzaklardan kar\u015f\u0131ma
C) Sonra y\u00fcre\u011fimi bir kara sevda tutar
D) Ama sen duymazs\u0131n duydu\u011fumu A…
E) Ne bir t\u00fcrk\u00fc s\u00f6ylersin gizlice a\u011flayarak”,”mediaType”:”image”,”image”:””,”imageCredit”:””,”video”:””,”imagePlaceholder”:””,”desc”:””,”answers”:{“o2ovf”:{“title”:”A”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”o2ovf”,”index”:0},”ocd00″:{“title”:”B”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”ocd00″,”index”:1},”r7ljt”:{“title”:”C”,”image”:””,”isCorrect”:”1″,”id”:”r7ljt”,”index”:2},”uwqvo”:{“title”:”D”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”uwqvo”,”index”:3},”j90hs”:{“title”:”E”,”image”:””,”isCorrect”:”0″,”id”:”j90hs”,”index”:4}},”id”:”ef379″,”index”:11}},”results”:{“1fak7”:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”0″,”max”:”0″,”desc”:”Bu testte ki sorular\u0131n tamam\u0131na yanl\u0131\u015f cevap verdiniz.”,”id”:”1fak7″,”index”:0},”gw3e5″:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”1″,”max”:”1″,”desc”:”Bu testte ( 1 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”gw3e5″,”index”:1},”v15ci”:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”2″,”max”:”2″,”desc”:”Bu testte ( 2 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”v15ci”,”index”:2},”lakwd”:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”3″,”max”:”3″,”desc”:”Bu testte ( 3 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”lakwd”,”index”:3},”upmf1″:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”4″,”max”:”4″,”desc”:”Bu testte ( 4 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”upmf1″,”index”:4},”xq238″:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”5″,”max”:”5″,”desc”:”Bu testte ( 5 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”xq238″,”index”:5},”1f22t”:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”6″,”max”:”6″,”desc”:”Bu testte ( 6 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”1f22t”,”index”:6},”faq4r”:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”7″,”max”:”7″,”desc”:”Bu testte ( 7 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”faq4r”,”index”:7},”7s7io”:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”8″,”max”:”8″,”desc”:”Bu testte ( 8 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”7s7io”,”index”:8},”q57hs”:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”9″,”max”:”9″,”desc”:”Bu testte ( 9 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”q57hs”,”index”:9},”nevkx”:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”10″,”max”:”10″,”desc”:”Bu testte ( 10 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”nevkx”,”index”:10},”fkt9b”:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”11″,”max”:”11″,”desc”:”Bu testte ( 11 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”fkt9b”,”index”:11},”spzo7″:{“title”:”Test Sonucu:”,”image”:””,”min”:”12″,”max”:”12″,”desc”:”Bu testte ( 12 ) do\u011fru cevab\u0131n\u0131z var.”,”id”:”spzo7″,”index”:12}}}You may also like...