YKS TYT Türkçe – Zamir (Adıl) Testi – 1 Soruları Çöz

Soru - 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?

A) Eğitim kafayı geliştirmektir, hafızayı doldurmak değil.
B) İnsan, öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanmaya başlar.
C) Allah’ım, bana kitap dolu bir evle çiçek dolu bir bahçe nasip et!
D) Bilmediklerimi ayaklarımın altına alsaydım başım göğe değerdi.
E) Eğitimin kökleri acı ama meyvesi tatlıdır.

Soru - 2

Aşağıdaki dizelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir zamir kullanılmıştır?

A) Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

B) Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak
Rüyaların kadar sade, güzeldin

C) Derin sularında bu ayna her an
Sizden bir parıltı aksettirecek

D) Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,
Bizim diyarımız da binbir baharı saklar!

E) Her akşam koynunda uyutur beni
Her sabah alnımdan öper ızdırap

Soru - 3

Kimi zamirler özneyle birlikte kullanılarak öznenin anlamını pekiştirir.

Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir örnek vardır?

A) Sacit Bey, kimsenin sözünü dinlemeden toplantıyı bitirmişti.
B) Kıyıya taşınan tomrukları toplamak için herkes birbirine yardım ediyordu.
C) Ali, arkadaşlarının birkaçını maç yapmak için sahaya çağırmıştı.
D) Kimi o derste resim çiziyor, kimi çizdiği resmi boyamakla uğraşıyordu.
E) Bu resmi ben kendim yaptım, diyen Melis herkesi şaşırtmıştı.

Soru - 4

İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İyelik zamiri
B) İşaret zamiri
C) Dönüşlülük zamiri
D) Belgisiz zamir
E) Şahıs zamiri

Soru - 5

Aşağıdakilerin hangisinde ilgi zamiri alan sözcük tamlayan görevinde kullanılmıştır?

A) Şu çocukların oyunu, öbürlerininki kadar ilgi çekici değil.
B) Adamlar, bizimkinin sözlerini duyunca çok sinirlendi.
C) Dünkünün yerini hiçbir yemeğin tutmayacağını söyleyebilirim.
D) Düdükler ötüyordu denizde, gemininki hepsini bastırıyordu ama.
E) Bu numaralar sokağınki mi, caddeninki mi derken yolumuzu kaybettik en sonunda.

Soru - 6

İşaret zamirleri bir adın yerini tuttuğu gibi bir cümlenin de yerini tutabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım söz konusudur?

A) Onu şuraya bırakıp işinize devam etmenizi öneriyorum size.
B) Bugün buraya çok değerli misafirlerin geleceğini kim söyledi?
C) Konunun burasında size daha önce anlattığım bir hususu hatırlatayım.
D) Çok değerliydi, dedi ve bunu herkese birkaç kere haykırdı âdeta.
E) Sözü sık kullanmak onun değerini düşürmekten başka bir işe yaramıyor.

Soru - 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A) Ne gün gelir beklediğimiz güzel haberler sence?
B) Yalnızlık mıdır insan ruhunu olgunlaştıran?
C) Bu kuşlar ne dönüp duruyor havada böyle?
D) Bir insana sevgiden daha değerli ne verebilirsiniz?
E) Bizi buraya kimin çağırdığını nasıl öğrenebiliriz?

Soru - 8

Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir?

A) Hiç kimse özür bulmakta tembeller kadar başarılı olmaz.
B) Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince öbürleri de yanlış gider.
C) Etkililik bir şeye girişmek ve onu yapmaktır.
D) Nereye gideceğini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.
E) Akıllı insan bütün yumurtalarını tek bir sepete koymaz.

Soru - 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa sözcüğün türü değişmez?

A) O, herkese hemencecik güvenip dost oluveren biridir.
B) Bu, işi hepimizden daha kolay halledebilir.
C) Şu, evin eski sahiplerinden biri değil miydi?
D) Beriki, adamı yanına çağırıp ona bir şeyler söylüyordu.
E) Öteki, ağacın altına geçmiş meyve topluyordu.

Soru - 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi adıldır?

A) Öykülerinin temel konusuydu balıkçıların geçim mücadelesi.
B) Gençlerimizin bir kısmının klasiklerimize verdiği değer bu kadar mıdır?
C) Onun, eserlerinde yer alan karakterlerin kişilikleri oldukça derindir.
D) Namık Kemal, edebiyatımızın kendi özgü şahsiyetlerinden biridir.
E) İnsana lütfedilen değerlerin belki de en değerlisi akıldır.

Soru - 11

(I) Gün doğmadan kalkılır, seher vaktinin serinliğinde yüzler ayazda kalmış su ile yıkanır. (II) Günün bereketi, çekilmeye çalışılır. (III) Köyde herkes olabildiğince işinin peşine düşer. (IV) Bütün aile beşikte bebeğinden, eşikteki ihtiyara ayaktadır çünkü imece günü gelmiş çatmıştır. (V) Sanırsın ki olağanüstü hâl vardır; nasıl olmasın mevsim hasat mevsimidir, yazdır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?

Soru - 12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgi zamiri vardır?

A) Tarih dersindeki performansını diğer derslere de yansıtman gerekiyor.
B) Edebiyatımızdaki önemli öykücülerden biri de Bahaeddin Özkişi’dir.
C) Ayaktakiler sağa sola sallanıyor, düşmemek için gayret sarf ediyordu.
D) Dün gelen ekip çok çalışkandı, bugünküler işi savsaklıyor.
E) İstanbul’un trafiğini buranınkinden daha düzenli buluyorum.You may also like...