YKS TYT Türkçe – Zamir (Adıl) Testi – 2 Soruları Çöz

Soru - 1

I. Evin burasına büyük bir dolap yaptırmayı düşünüyorlarmış.
II. Hepimizin imkânsız hayalleri var bu hayatta.
III. Sesinin gürlüğü bile dikkatleri çekmeye yetmiyordu.
IV. Okula varmamıza şunun şurasında sadece beş dakika kaldı.
V. Öğrencilerin birkaçı o gün hastalandıkları için okula gelemedi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı adıl olan bir isim tamlaması vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Soru - 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, yerini tuttuğu isimle birlikte kullanılmıştır?

A) Karacaoğlan burada Çukurova’nın sonsuz güzelliklerinden bahsediyor.
B) Dün birileri meydana giderek köyümüzde şenlik yapılacağını söylemiş.
C) Gençken Ahmet Hamdi’nin şiirlerini okur, onlardan bolca istifade ederdim.
D) Bu yazıları okuyan herkesin hayata dair kimi dersler çıkaracağını düşünüyorum.
E) Ünlü futbolcuya tezahürat yapılıyor, bazıları çılgınca alkışlıyordu.

Soru - 3

Dağlara denize (I), yüz sürmez oldum
Yönümü (II) semaya, çevirmez oldum
Artık kimselere, (III) sır vermez oldum (IV)
Aşkına karşılık diyetim gibi (V)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi bir ismin yerini tutmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Soru - 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olmadığı hâlde bir kişiyi karşılayan zamir kullanılmıştır?A) İnekleri sağmış, sonra onları otlamaları için meraya götürmüştü.
B) Şu iki çocuktan zayıf olanı gönder, diğerini buraya çağır.
C) Şu, dün yukarı taşıdığımız kırık masa olmasın sakın!
D) Bunu yirmi yıl kullandım ama artık satıp yenisini alacağım.
E) Proje sunumunu sen ve arkadaşın birlikte yapmalısınız.

Soru - 5

Bazıları
Yani herkes değil.
Herkesin çoğunluğu bile değil ama azınlığı
Oraları hiç sayma, orada zorunlu
Ve şairlerin kendileri
Olsa olsa her bin kişiden biri

Bu dizelerde zamir türünde kaç sözcük vardır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

Soru - 6

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dönüşlülük zamiri isim tamlamasının tamlananı durumundadır?A) Buraya kendi isteğiyle geldiğine emin misiniz?
B) Yazarın bizzat kendisi romanın ana kahramanıymış.
C) Günümüzde insanlar kendilerini toplumdan soyutluyorlar.
D) Annem, kendi dünyasında yaşayıp giden bir kadındı.
E) İnsan ne ederse kendine eder bu hayatta.

Soru - 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde zamirler bir arada kullanılmıştır?

A) Sanatçı, şiirlerinin bazılarında toplumsal yapıya ayna tutmayı başarmış.
B) Yazınımızın son yüzyılda böyle bir evrim geçireceğini sanırım kimse tahmin edemezdi.
C) Anlatılarının çoğunda Babıali’den birileriyle yaşadığı ilginç anılara yer vermiş.
D) Birçoğumuz Anadolu Notları’nı okuyup kendimizi bir trende yolculuk yaparken hissetmişizdir.
E) Bizim eserlerimizde insan her yönüyle öne çıkarken onunkilerde çevre üzerinde duruluyordu.

Soru - 8

Oranın sıcaklığı havasındadır
Ben gidince bir şey değişmedi, biliyorum
Şad olsunlar hepsi suları, alabalıkları ile
O köy yine kendi rüyasındadır

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Belgisiz zamir
B) Dönüşlülük zamiri
C) Şahıs zamiri
D) İşaret zamiri
E) Soru zamiri

Soru - 9

I. Çocuklardan kaçı yüzme kursuna gidiyor?
II. O adam hâlâ ne yüzle konuşuyor?
III. Arabalardan hangisini beğendin?
IV. Nasıl gideceksin oraya tek başına?
V. Yarışı kimin kazandığını biliyor musun?

Numaralanmış cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve V. D) III ve IV. E) IV ve V.

Soru - 10

Aşağıdakilerin hangisinde “-ki” eki, ilgi zamiri olarak kullanılmıştır?

A) Yukarı katın camı kapalıydı ama odamızınki açık kalmıştı.
B) Konuşmanızdaki samimiyeti dinleyenlerin tavırlarından anlarsınız.
C) Yandakiler yarın taşınacaklarını söyleyip bizimle helalleştiler.
D) Elimizdekileri iyi değerlendirip kârlı bir yatırım yapmıştık.
E) On gün önceki mevzuyu şimdi konuşmanın bir anlamı yok.

Soru - 11

(I) Kâğıthane’de oturuyorduk ve bize en yakın semt kütüphanesi Çeliktepe Halk Kütüphanesi idi. (II) Bir türlü ısınamamıştım buraların rahatsız edici, asap bozan sessizliğine. (III) Sahaf dükkânlarına, yerlerde açılan kitap sergilerine daha bir yakındık. (IV) Kitabın çok amaçlı bir şey olabileceğini aklımız kesmiyordu henüz. (V) Bir kitabı bir kişi alır ve elden ele dolaşarak on kişi okurdu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir isim tamlaması vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Soru - 12

Yapım eki alan zamirler, zamir olmaktan çıkıp isim, sıfat, fiil gibi türlerde kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A) Çocuklarım yeni taşındığımız bu semti hemen benimsediler.
B) Günümüzde insanların bazıları bir benlik karmaşası yaşıyor.
C) Bugün eski kimliğimi değiştirmek için Nüfus Müdürlüğüne gittim.
D) Olaylar bizim irademiz dışında, kendiliğinden gelişti.
E) Bize orada yardımcı olacak kimseler var mıdır acaba?You may also like...