YKS TYT AYT Tarih – Türkiye Tarihi Testi – 1 Çöz & PDF indir

YKS TYT AYT Tarih - Türkiye Tarihi Testi - 1

Tebrikler - YKS TYT AYT Tarih - Türkiye Tarihi Testi - 1 isimli testi tamamladınız.
Toplam %%TOTAL%% soruda %%SCORE%% doğru cevabınız var.
Sonuç olarak diyebilirim ki: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra, Oğuzlar Anadolu’da beylikler kurmuş; kısa bir süre sonra Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu’da büyük bir güç olarak ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin bu hızlı ilerleyişinin nedenlerinden biri değildir?
A
A) Anadolu’nun Bizans-Sasani savaşları nedeniyle harabeye dönmesi
B
B) Bizans İmparatorluğu'nun Anadolu’da otoritesini kaybetmesi
C
C) Anadolu’nun doğusunda Ermeni ve Gürcü Prenslik’lerinin kurulmuş olması
D
D) Anadolu halkının Ermeni, Rum, Süryani gibi pek çok farklı unsurdan oluşması
E
E) Moğol saldırılarıyla Anadolu’da bir otorite boşluğunun oluşması
Soru 2
Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde;
I. Pasinler,
II. Malazgirt,
III. Miryokefalon
savaşlarından hangilerinin etkisinin olduğu söylenebilir?
A
A) Yalnız I.
B
B) Yalnız II.
C
C) I ve II.
D
D) II ve III.
E
E) I, II ve III.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi 1071 Malazgirt Savaşı sonrası kurulan Türk Beyliklerinden biri değildir?
A
A) Menteşoğulları
B
B) Saltuklular
C
C) Danişmentliler
D
D) Artuklular
E
E) Çaka Beyliği
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir?
A
A) Anadolu’da Türk nüfusunu artırmaları
B
B) Anadolu’da İslamiyet’i yaymaları
C
C) Türkiye Selçuklularının Anadolu’da ilerleyişini kolaylaştırmaları
D
D) Moğollarla savaşarak Anadolu’nun işgaline engel olmaları
E
E) Anadolu’da pek çok Türk İslam eseri bırakmaları
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinden kalan eserlerden biri değildir?
A
A) Yağıbasan Medresesi
B
B) Mama Hatun Türbesi
C
C) İshak Paşa Sarayı
D
D) Divriği Ulu Cami
E
E) Malabadi Köprüsü
Soru 6
Moğollar Cengiz Han’ın ölümünden sonra dört kola ayrıldılar. Bu dört koldan biri İlhanlı Devleti idi. İlhanlı Devleti 1243 Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’ni yenilgiye uğrattıktan sonra Anadolu’yu işgal ederek, kültür merkezi olan şehirleri tahrip etmiştir. 1258 yılında ise Bağdat’ı alarak Abbasi Devleti’ne son vermiş, burada da aynı yağma ve katliamı yapmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlhanlılar için söylenemez?
A
A) Anadolu üzerindeki baskıları artmıştır.
B
B) Abbasi Devleti'ni ortadan kaldırmışlardır.
C
C) Türk İslam Devletleri üzerinde büyük bir yıkıma neden olmuşlardır.
D
D) Moğol Devleti'nin parçalanmasına neden olmuşlardır.
E
E) Türk İslam eserlerine büyük zarar vermişlerdir.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nde Alâeddin Keykubad Dönemi olayları arasında yer almaz?
A
A) Alanya’nın fethedilmesi
B
B) Yassı Çemen Savaşı’nın yapılması
C
C) Kırım’ın Sudak limanının ele geçirilmesi
D
D) Sinop fethedilerek buraya Türkmenlerin yerleştirilmesi
E
E) Moğol istilasına karşı Eyyubi ve Abbasilerle ittifak yapması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Beylikleri’nden kalan eserlerden biri değildir?
A
A) Yağıbasan Medresesi
B
B) Mama Hatun Türbesi
C
C) İshak Paşa Sarayı
D
D) Divriği Ulu Camii
E
E) Malabadi Köprüsü
Soru 9
Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde yapılan aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin İslamiyet'i yayma ve koruma amacı taşıdığı söylenemez?
A
A) Süleyman Şah’ın Bizans ile mücadele ederek İznik’i fethetmesi
B
B) Bizans’ın kışkırmaları neticesinde I. Kılıçarslan’ın Çaka Bey’i öldürmesi
C
C) I. Mesut’un II. Haçlı Seferi’nde Haçlıları durdurması
D
D) I. Alâeddin Keykubad’ın Trabzon Rumları ile mücadele etmesi
E
E) II. Kılıçarslan’ın Miryokefalon Savaşı’nda zafer kazanması
Soru 10
Kavimler Göçü, Avrupa’da çok önemli değişikliklere sebep olmuştur. Özellikle siyasi yapıda feodalite rejimi, Orta Çağ'a damgasını vurmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da feodalitenin güç kaybetmesine ortam hazırlayan etkenlerden biridir?
A
A) Talas Savaşı
B
B) Haçlı Seferleri
C
C) Reform Hareketleri
D
D) Otuz Yıl Savaşları
E
E) Rönesans
Soru 11
Orta Çağ’ın en büyük siyasi ve askerî olaylarından biri Haçlı Seferleridir.

Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferlerinin Türk-İslam dünyasında meydana getirdiği önemli sonuçlardan biri değildir?
A
A) Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı.
B
B) Suriye ve Filistin toprakları tahrip edildi.
C
C) Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu.
D
D) Kutsal yerler Müslümanların egemenliğinde kaldı.
E
E) Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılık derinleşti.
Soru 12
Türklerin Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’yu yurt hâline getirmeleri üzerine Bizans, Avrupa’dan yardım istemiştir.

Bu yardım aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin başlamasında etkili olmuştur?
A
A) Yüzyıl Savaşları
B
B) Moğol İstilası
C
C) Coğrafi Keşifler
D
D) Kavimler Göçü
E
E) Haçlı Seferleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir