YKS TYT Türkçe – Paragrafta Yapı Test – 2 Çöz & PDF indir

YKS TYT Türkçe - Paragrafta Yapı Test - 2 Çöz & PDF indir

Tebrikler - YKS TYT Türkçe - Paragrafta Yapı Test - 2 Çöz & PDF indir adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.
Hakkınızdaki düşüncemiz: %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kardeşlik ilişkisi, yaşadığımız pek çok ilişkiden farklı ve özeldir. Kardeşinizi seçmezsiniz ama kendiniz seçmiş gibi seversiniz. Karakterleriniz farklı olsa da hayata farklı pencerelerden bakıyor olsanız da ara sıra tartışsanız, anlaşmazlıklar yaşasanız da kardeşiniz sizin için ömür boyu sürecek bir arkadaşlığın ve dostluğun garantisidir âdeta. - - - - Aralarında değer verilen ortak bir bağ bulunan kişilerden her birine de “kardeş” demişiz: “Yol kardeşi”, “din kardeşi” gibi… Böylesine önemlidir kardeşliğin hayatımızdaki yeri ve kardeş olmak bizatihi olumlu bir içeriğe sahiptir.

Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
A) Kardeşlik üzerine pek çok film yapıldığını sinema tarihini biraz ayrıntılı incelediğinizde göreceksiniz.
B
B) Kardeşlik ilişkisinin başka ilişkiler arasındaki yeri öyle özeldir ki insanların birbirlerine paylaşımlarını ifade etmek için bu güzel kelimeyi ödünç almış; “kardeş olmak”, “kardeşçe yaşamak” demişiz.
C
C) Anne babamızla fikirlerimizin uyuşmadığı durumlarda çoğu zaman kardeşimizi bir sığınak olarak görüp onunla dertleşmek ihtiyacı hissederiz.
D
D) Kimi zaman da insanlar kardeşiyle ne yazık ki bağlarını koparır, kardeşler birbirlerine düşmanca tutum takınırlar.
E
E) Kardeşliğin ne kadar güzel bir duygu olduğunu anlamak istiyorsanız kardeşi olmayan kişilerle konuşmanız doğru olacaktır.
Soru 2
I. Çünkü boyanın duvara yedirilmesi için oyuk yüzeylerin içinin kalın bir boya tabakasıyla doldurulması gerekiyordu.
II. Eski Mısır’da duvar resimleri kayaların yüzeyleri üzerine yapılıyordu.
III. Bu yöntemde ressamlar girintili çıkıntılı olan yüzeyi hafifçe düzledikten sonra kalın bir kil tabakasıyla sıvıyorlar ve üzerine ince bir alçı tabakası sürdükten sonra resim yapmaya elverişli yeni bir yüzey elde ediyorlardı.
IV. Ressamların kaya üzerinde oyuk bir yüzey meydana getirmeleri başlangıçta güçtü.
V. Ama sonraları kaya yüzeyi üzerinde böyle bir işlemi gerektirmeyecek bir yöntem bulundu.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda üçüncü cümle aşağıdakilerden hangisi olur?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V
Soru 3
(I) Yaşamım boyunca iyi bir gözlemci olduğumu söyleyebilirim, ufacık bir çocukken bile öyleydim. (II) İnsanları izler; davranışları, konuşma biçimleri üzerinde düşünürdüm; tepkileri, söyledikleri ve bunları söyleme biçimleri kafamda yer ederdi. (III) Yaş ilerledikçe birtakım nazari bilgiler de eklendi bunlara yani insanın ardında duran o şey, adı her ne ise, geçmişi, hikâyesi bana görünür oldu. (IV) Eskiden çok insanlı evler vardı, ben de o evlerden birinde büyüdüm; şimdiki çekirdek aile yapısı yoktu o zamanlar. (V) Evlerden ses, hayat taşardı; bu zenginliği heybeme doyasıya koydum. (VI) Artık yalnızlık çağındayım; vakit, bütün bu izlenimleri dönüştürme vaktidir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A
A) II.
B
B) III.
C
C) IV.
D
D) V.
E
E) VI.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya en uygundur?
A
A) Böyle bir tarz ya da adlandırma elbette yok ama konu bütünlüğünü bir şiir kitabının arasına sığdıran şairlerin bu tür şiirlerine gönül rahatlığı ile “nehir şiir” diyebiliriz.
B
B) Şiir yalnızca söylemez, dile getirmez; aynı zamanda resmeder, heykel yapar ve şarkı söyler; o hem mimaridir, hem resim hem de musikidir.
C
C) Ortak değerlerin belirlenmesi ile birlikte, daha iyi bir dünya ortaya koymak ve yaşamak istiyorsak diğer insanlarla bağlantı içinde olmamız gerektiğini vurguluyor.
D
D) Yazarın ifade ettiği gibi toplumların ortak hedef kaybı, bir değişim gücü olarak insanların da inançlarını yitirmelerine sebep olmuştur.
E
E) Bu yolculuğun ilk aşaması Topkapı Sarayı ve Osmanlı arşivlerinde 16. yüzyılda zirveye ulaşan çini sanatı örneklerini gece gündüz aramaktır.
Soru 5
(I) Geçtiğimiz yıllarda Ankara, ağırlıklı olarak devlet binalarının ve lojmanların yan yana sıralandığı resmî bir memur şehri olarak düşünülürdü ama şimdi bu algı tümüyle değişti. (II) Bana göre artık Ankara kalabalık, hızlı, modern ve eğlenceli bir memur-öğrenci-iş dünyası şehri. (III) Üniversitelerindeki 300 bin öğrenci şehre gençlik aşılıyor; kafeler, parklar, sinemalar ve gezilecek yerler her yaştan insanla, özellikle de gençlerle dolu. (IV) Ankara’yı ziyarete gelenler gezilerine genellikle Altındağ ilçesinden başlar; Augustus Tapınağı, Jülian Sütunu, Roma Hamamı ve Tiyatrosu, Aziz Klementos Kilisesi gibi eserleri barındıran bu tarihî ilçedeki Ankara Kalesi’nin burcu 360 derecelik görüş açısıyla tüm Ankara’yı bir bakışta görüp anlama imkânı veriyor. (V) Siz burada etrafı seyrederken yanınızdaki kalabalığın çıkışta ilk olarak hangi müzeye gideceklerini konuştuklarına şahit olabilirsiniz çünkü başkent müze zenginliğine sahip.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra, “Tarihe meraklı olanlar için Anadolu Medeniyetleri Müzesi, eski oyuncaklarını hatırlamak isteyenlere Oyuncak Müzesi; siyasi tarihle ilgilenenlere Cumhuriyet Müzesi ya da Ulucanlar Cezaevi Müzesi gibi hayatın ve tarihin hemen her dönemine odaklanan 50’den fazla müze, bu coğrafyanın uzun hikâyesini gözler önüne seriyor.” cümlesi getirilirse anlam akışına uygun olur?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 6
(I) Mazmun, anlam ve kavram manasında kullanılan bir kelimedir ancak edebiyat geleneği içinde bu kelime, bazı özel kavram ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan klişeleşmiş söz ve anlatımlar için kullanılır. (II) Mazmunlar, bir sözün içinde gizli olan anlamdır ve bu bağlamda belli kelime ve düşünce şekilleri muhataba sezdirilmek istenir. (III) Divan edebiyatında şairlerimiz başta gazel, kaside, mesnevi, kıt’a, şarkı gibi nazım şekillerinde kalem oynatmışlar ve hünerlerini bu şekilde göstermişlerdir. (IV) Divan şiiri geleneği içinde mazmunun yeri çok önemlidir ve şairler, anlatmak istediklerini seçtikleri kelimeler ve bu kelimeleri kendi düşünüş şekilleri doğrultusunda yoğurarak yaratımlarını gerçekleştirirler. (V) Resim sanatı üzerinden somutlaştıracak olursak şöyle bir cümle kurmamız mümkün olabilecektir: Mazmun kelimelerle resim çizme yöntemidir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinin yerine “Mazmun, kastedilen bir şeyin özelliklerini çağrıştırarak kelime grupları içinde gizlemek ve okuyucuya gizlenen şeyi hissettirmektir.” cümlesi getirilirse parçanın anlamında bir daralma olmaz?
A
A) I.
B
B) II.
C
C) III.
D
D) IV.
E
E) V.
Soru 7
I. Yeni alanlardaki ürünlerin sulanması için uygulanan sulama sistemleri sebebiyle su kaynaklarımız verimli kullanılamamıştır.
II. Ne yazık ki ülkemizde son elli yılda 1 milyon 433 bin hektar büyüklüğünde sulak alan geri döndürülemez biçimde kurumuştur.
III. Yakın tarihte kuruyan bu alanlarda tarıma açılan topraklar için yine suya ihtiyaç olmuştur.
IV. Kendine has özelliklere sahip olan ve birçok canlı türüne ev sahipliği yapan doğal alanlarımızın en önemlilerinden birisi hiç kuşkusuz ki sulak alanlarımızdır.
V. Bu alanlardan sadece 133 bin hektarı son sekiz yıl içerisinde kurumuştur.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A
A) I – III – V – IV – II
B
B) I – IV – II – V – III
C
C) II – IV – V – III – I
D
D) IV – II – V – III – I
E
E) IV – I – II – III – V
Soru 8
Derin bir nefes alıp dış seslerden arınarak etrafıma dikkatlice baktığımda çevremde gördüğüm canlıların çeşitliliğine hayranlık duyuyorum. Dahası dünyamızın yakın çevremizde görebildiğimiz ve hayal edebildiğimiz çeşitlilikten çok fazlasına ev sahipliği yapıyor olması benim için müthiş bir merak kaynağı. Hayvanlar, bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar, henüz keşfedilmemiş türler... Yaşamın bizleri de içeren bunca farklı formu “biyoçeşitliliğin” bir parçası. - - - -. Bunun en büyük sebebi de ne yazık ki sonuçları hesaplanmadan gerçekleştirilen insan aktiviteleri.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi anlam akışına uygun olur?
A
A) Hayatın mucizelerinden biri olan biyoçeşitliliğin bir an önce tam olarak keşfedilmesi gerekiyor.
B
B) Bu çeşitliliğin en önemli halkasını ise insanoğlu oluşturuyor.
C
C) Endişe verici gerçek ise mevcut biyoçeşitliliğin artan bir hızla kayboluyor olduğu.
D
D) Bu çeşitliliği gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için bilinçli bireylerin yetiştirilmesi gerekiyor.
E
E) Bilim insanları biyoçeşitliliğin zenginliklerinin sırlarını keşfetmek için araştırmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön


You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir