YKS TYT Türkçe – Zarf (Belirteç) Testi – 1 Soruları ÇözYKS TYT Türkçe – Zarf (Belirteç) Testi – 1 Soruları Çöz

Soru - 1
Kış uykusunu düşürüyor yapraklara
Dili ağır bir kâhin gibi geçiyor zaman
Aramızda güller aramızda küllerle
Her tarafı kızıl büyüsüne bırakıyor

Bu dörtlükte aşağıdaki belirteçlerden hangisi vardır?

A) Zaman B) Miktar C) Yer-yön D) Soru E) Durum

Soru - 2

Büyük nine düşündü. Sol eliyle siyah, parlak saçlarını düzelten torununun torununa şimdi pek elemli bakıyordu: Bu kız tıpkı büyük matemler geçirmiş, felaketler görmüş bir zavallı gibiydi. Hiç gülmüyor, hep mahzun duruyordu. Ah, işte hep bu kitaplar onu zehirliyor, onu solduruyordu! Onu bahara, saadete yabancı bırakıyordu. Ansızın kalbinde bir acı duydu. Bu genç, bu güzel kıza acıyordu. Titreyen ellerini koltuğunun yanlarına dayadı. Hiddetlenmiş gibi biraz yükseldi. Torununu nasıl tekrar kazanabilirdi?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Zaman zarfı
B) Soru zarfı
C) Hâl (durum) zarfı
D) Miktar zarfı
E) Yer-yön zarfı

Soru - 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön belirteci vardır?

A) Dışarının gürültüsünden kurtulmak için pencereyi kapatmaya karar verdim.
B) Sessize içeriye girin, kimseyi rahatsız etmeden alacağınızı alın çocuklar.
C) Öteye beriye iyice baktım ama yoktu işte en sevdiğim oyuncağım.
D) Biraz geri gelip şuraya girebilirsen arabayı güvenli bir yere bırakmış olacaksın.
E) Hayri, aşağı mahallenin haşarı ve bir o kadar da zeki çocuklarındandı.

Soru - 4

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynıdır?

A) Her şey yerli yerinde; havuz başında servi
-- Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan
B) Güzel çocuk senin olsun hayatım istersen
-- Niçin gözüm sana baktıkça böyle
C) Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum
-- Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün
D) Neden sonra farkına varıyorsun
-- Etrafındaki korkunç ıssızlığın.
E) Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
-- Gün saltanatıyla gitti mi bir defa

Soru - 5

I. Ne anlattı öğretmen bugün derste?
II. Ne bağırıp duruyorsunuz çocuklar?
III. Bizden ne istiyor bu adam?
IV. Ne dönüp duruyor kuşlar havada?
V. Ne gün döneceksin oradan?

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve V. E) IV ve V.

Soru - 6

Duvarları ve tavanı uzun bir kışın isleriyle kararan, burada mahpus gibi duran bodur ve çirkin ocak, içindeki odunları sanki hiddetle yakıyor, bir an evvel yutmaya çalışıyordu.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zarf – zamir – zarf – sıfat
B) İsim – zamir – sıfat – zarf
C) İsim – sıfat – sıfat – zarf
D) Zarf – sıfat – isim – sıfat
D) Sıfat – zamir – sıfat – zarf

Soru - 7

Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir sıfat tamlaması zarf göreviyle kullanılmıştır?

A) Uzaktadır her şey; gökyüzü, deniz.
-- Her an peşimizden koşan gölgemiz,
B) Gençliğimi kaybettim birtakım odalarda;
-- Kaybolan gençliğimi aradığım aynalarda
C) Bu ne yeşil, ne mavi bu, ne sarı? Yolumuzda.
-- Nasıl koyup gitmeli bu denizi, bu kırları?
D) Bir bahar sabahının karanlığında ıssız
-- Gökte diz çökmüş iki titrek ışıklı yıldız
E) Aç mısın kardeşim, gel olanı bölüşelim,
-- Ama şiirlerimle seni doyuramam ki;

Soru - 8

I. Çok uzun süren bir çalışmanın ardından dinlenmeyi hak ettik.
II. Fazla konuşan insanlar, etrafındakileri rahatsız eder.
III. En iyi günlerim bu sessiz, sakin şehirde geçti.
IV. Daha hızlı bir araçla oraya gitmemiz lazım yetişmek için.
V. Gürhan Bey, o gün bize pek acı konuştu.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde sıfatı derecelendiren zarf kullanılmıştır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve V. D) III ve IV. E) IV ve V.

Soru - 9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yalnız” sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır?

A) Orada yalnız ay ve gece vardı benimle baş başa kalan.
B) Biraz yalnız dolaşıp kafa toplamaya ihtiyacım var.
C) Ömer iyi top oynar yalnız fazla koşmak işine gelmez.
D) Yalnız ve harap bu köşkün bende tükenmez hatıraları var.
E) Ne kadar çok arkadaşım olursa olsun yine de yalnızım.

Soru - 10

Aşağıdakilerin hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Uzak yakın bütün akrabalarımızla o mutlu günümüzde toplanmıştık.
B) Onuncu soruyu zar zor çözüp sınavımı tamamladım.
C) Çamura bata çıka tarlaya girip çeltik hasadına başladık.
D) Arkadaşım yalan yanlış konuşup kendisini rezil etmişti.
E) En ufak bir işi bitirmek için bile geceli gündüzlü çalışırdı.

Soru - 11

Kamyonlar (I) kavun taşır ve ben (II)
Boyuna (III) onu düşünürdüm,
Niksar’da evimizdeyken
Küçük (IV) bir serçe kadar hürdüm (V).

Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi belirteçtir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Soru - 12

Hava bugün (I) de bulutlu
Rüzgâr daha (II) serin (III) esecek.
Bütün (IV) insanlar umutlu,
Şairler mahzun (V) gezecek.

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. sözcük zaman zarfıdır.
B) II. sözcük derecelendirme bildiren bir zarftır.
C) III. sözcük durum zarfıdır.
D) IV. sözcük belgisiz sıfattır.
E) V. sözcük azlık-çokluk zarfıdır.You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir