YKS TYT Türkçe – Zarf (Belirteç) Testi – 2 Soruları ÇözYKS TYT Türkçe – Zarf (Belirteç) Testi – 2 Soruları Çöz

Soru - 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması zaman zarfı görevindedir?

A) Zamanımın çoğunu evde kitap okuyup bir şeyler karalayarak geçiriyorum.
B) Çocukken sokağımızdan her hafta geçen pamuk şekerciyi heyecanla beklerdik.
C) Babam, akşamın belli bir saatinde mutlaka kitap okumamızı isterdi.
D) Dünün pişmanlığıyla oyalanmayı bırakıp geleceğe dönmeliyiz yüzümüzü.
E) Her akşam sofranızda çeşit çeşit yemek olmasa da bol bol muhabbet olmalı.

Soru - 2

Yer-yön bildiren sözcükler çekim eki aldığında zarf olmaktan çıkıp isimleşir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumun bir örneği vardır?

A) O an, saniye tereddüt etmeden bir adım ileri çıktım.
B) Balkona çıkıp dışarı bakınca muazzam bir manzara ile karşılaştım.
C) Buradan direkt aşağı inerseniz tarihî camiyi göreceksiniz.
D) Arabayla geri çıkayım derken “küt” sesiyle irkildim.
E) Ahmet Çavuş, bu sokağın ötesinde yaşıyor olmalıydı.

Soru - 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “daha” sözcüğü diğerlerinden farklı türde bir belirteçtir?

A) Daha hazırlanmadı mı üç gün önce verdiğim siparişler?
B) Bizimle daha konuşmadı ama konuşur mutlaka.
C) Çocuk daha yazı yazmayı öğrenecek kadar büyümedi.
D) Daha eşyalarımı toplayacak fırsat bulamadım.
E) Şiiri hangisinin daha iyi okuduğuna karar veremedik.

Soru - 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik yapılı bir zarf kullanılmıştır?

A) Ünlü yönetmenin bu filmini iki ay önce de izlemiştim.
B) Şu konuya biraz çalışsan anlayacağına adım gibi eminim.
C) Sessiz sessiz oturan bu yabancının kim olduğunu öğrenmeliyim.
D) Turist olduğu belli olan adam heyecanla anlatmaya devam ediyordu.
E) Sokak lambalarının ölgün ışığı altında bir hayalet gibi dolaşıyordum.

Soru - 5

I. Bazı şairleri hissederek okumazsanız şiirlerinin tadına varamazsınız.
II. Konunun ne kadar hassas olduğunu içeridekilere uygun bir dille anlattım.
III. Gün ağarırken başladığımız bu yolculuk hayatımın en zor anlarını yaşattı bana.
IV. Nasıl yazıyorsunuz, sorusu bir şair için en zor sorulardan biridir.
V. Fazla oyalandık, hemen çıkmazsak uçağımızı kaçıracağız.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde durum zarfı kullanılmıştır?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve V. E) IV ve V.

Soru - 6

(I) Bir kelimenin başına gelebilecek en kötü şey, o kelimenin şiirde eskimesidir. (II) ‘’Yalnızlık, hüzün, sevda, gül, bülbül” gibi kelimeleri ya hiç kullanmamalı ya da mevcut anlamları yıkarak yeni bir yorumla kullanmalıyız. (III) Çok kullanılan ve fakat asla eskimeyecek olan kelimeler de var. (IV) Bu kelimeleri diğerleriyle karıştırmamak lazım. (V) Örneğin yağmur, ırmak veya toprak asla eskimez.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde belirteç kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

Soru - 7

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, ayraç içinde verilen türde kullanılmamıştır?

A) Kardeşimin gurbetten gönderdiği mektubu soluksuz okuyup bitirdim. (durum zarfı)
B) Havanın sertliğinden anlaşılıyor ki bu sene kış erken gelecek. (zaman zarfı)
C) Seni epey beklettiğimin farkındayım ama trafik çok yoğundu. (azlık-çokluk zarfı)
D) Buradan geriye dönüp ilk sağa dönerseniz istediğiniz yere ulaşabilirsiniz. (yer-yön zarfı)
E) Bizimle nasıl konuştuğunu görseydiniz bu konuda bize hak verirdiniz. (soru zarfı)

Soru - 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?

A) Ne tür kitaplar okumayı seversiniz?
B) Hangi hakla dilekçemizi almıyorsunuz?
C) Burayı niye işaretlemişler acaba?
D) Nereyi tercih etmeyi düşünüyorsunuz?
E) Onun ne zaman geleceğini biliyor musunuz?

Soru - 9

Sana nasıl (I) anlatılır
Sensiz (II) hayatın boşluğu
Bir (III) zindanın ağır ağır (IV)
Çöker üstüme (V) loşluğu

Bu dizelerde numaralanmış sözlerden hangileri zarftır?

A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve V. E) IV ve V.

Soru - 10

Aşağıdakilerin hangisinde “ancak” sözcüğü zarf görevinde kullanılmıştır?

A) Kaynar su ile yıkarsanız burası ancak temizlenir.
B) Bu gürültüde ancak bağırırsan sesini duyabilirim.
C) Defterini kapla ancak üzerine etiket yapıştırma.
D) Bu adaya ancak vapurla ulaşabilirsiniz.
E) Çoğu sözünüze katılıyorum ancak bir konuda itirazım var.

Soru - 11

Gözlerin gözlerime değince
Felaketim olurdu, ağlardım
Beni sevmiyordun, bilirdim
Bir sevdiğin vardı, duyardım
Çöp gibi bir oğlan, ipince
Hayırsızın biriydi fikrimce

Bu dizelerde,

I. Hâl
II. Miktar
III. Zaman

belirteçlerinden hangileri vardır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III. D) I ve II. E) I ve III.

Soru - 12

Sen İstinye’de (I) bekle ben burdayım (II)
İçimde köpek gibi (III) havlayan yalnızlığım
Çünkü ben buradayım karanlıktayım
Belki (IV) gelmem gelemem beş dakika (V) bekle git

Bu dizelerde numaralanmış sözlerin hangileri zarf olarak kullanılmamıştır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve V. D) III ve IV. E) IV ve V.You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir